Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Ohjeet kirjoittajille

Ohjeet arvioijille

Ilmestyneet numerot

Elektra

Tilaukset

Osoitteenmuutos


Toimitusneuvosto - Redaktionsråd - Editorial Board 

Raimo Heikkilä

RAIMO HEIKKILÄ
Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish Environment Inst. Kotisivu:URL

Petri Hottola PETRI HOTTOLA
Oulun yliopisto
Uleåborg universitet
University of Oulu
Kotisivu:URL
Jouni Häkli
JOUNI HÄKLI
Tampereen yliopisto
Tammerfors universitet
University of Tampere
Kotisivu: URL
Kirsi Pauliina Kallio
KIRSI PAULIINA KALLIO
Tampereen yliopisto
Tammerfors universitet
University of Tampere
Kotisivu: URL
Risto Kalliola
RISTO KALLIOLA
Turun yliopisto
Åbo universitet
University of Turku
Kotisivu: URL
Ari Akusti Lehtinen
ARI AUKUSTI LEHTINEN
Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
Kotisivu: URL

Sami Moisio
SAMI MOISIO
Helsingin yliopisto
Helsingfors universitet
University of Helsinki
Olli Rosenqvist
OLLI ROSENQVIST
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä universitet
University of Jyväskylä
Kotisivu: URL
Sirpa Tani
SIRPA TANI
Helsingin yliopisto
Helsingfors universitet
University of Helsinki
Janne Soininen
JANNE SOININEN
Helsingin yliopisto
Helsingfors universitet
University of Helsinki
Kotisivu: URL
Markku Tykkyläinen
MARKKU TYKKYLÄINEN
Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
Kotisivu: URL
Päivi Rannila
PÄIVI RANNILA
Turun yliopisto
Åbo universitet
University of Turku
Kotisivu: URL

       
       
ISSN 0040-3741