Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Etusivu

Toimitus

Toimitusneuvosto

Ohjeet kirjoittajille

Ohjeet arvioijille

Ilmestyneet numerot

Elektra

Tilaukset

Osoitteenmuutos


Toimitus

Terran toimitukseen kuuluvat päätoimittaja, toimitussihteeri ja kirjallisuustoimittaja. Heidän työtään tukevat toimitusneuvosto ja Terran kustantajan, Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus.

Päätoimittaja Hannu Linkola vastaa Terran linjasta ja sisällöstä. Hän hoitaa käsikirjoitusten vertaisarviointiprosessin ja päättää käsikirjoitusten julkaisemisesta. Hän osallistuu myös Terran toimitusrutiineihin.

Linkola on filosofian tohtori, joka väitteli maisemakuvauksen merkityksestä suomalaisessa maantieteessä. Hän on perehtynyt kulttuuriseen, poliittiseen ja historialliseen maantieteeseen, erityisesti oppihistoriaan, tiedekulttuurintutkimukseen, nimistötutkimukseen, kartografiaan, maisemamaantieteeseen ja populaarikulttuuriin. Linkola on myös laatinut karttoja useisiin tieto- ja oppikirjoihin.

ISSN 0040-3741