Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Toimitusneuvosto

Ohjeet kirjoittajille

Ohjeet arvioijille

Ilmestyneet numerot

Elektra

Tilaukset

Osoitteenmuutos

Mikäli osoitteesi on muuttunut, lähetä uudet tietosi yhteystietojen päivityslomakkeella tai ota yhteyttä alla näkyviin yhteystietoihin.Suomen Maantieteellinen Seura
Sihteeri
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto


ISSN 0040-3741