Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Etusivu

Toimitus

Toimitusneuvosto


Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Terra ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Terrassa julkaistaan alkuperäistutkimusartikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä opetusideoita ja -aineistoja. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen.

Terra on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa.

Kirjapainossa olleiden ongelmien takia vuoden 2015 postituksessa on ollut valitettavaa viivettä. Lehtien pitäisi olla tilaajilla elokuun kuluessa. Toivomme tilaajien olevan yhteydessä toimitukseen, mikäli lehteä ei ole kuulunut tulevaksi. Terran toimitus pahoittelee nöyrimmin viivästystä.

SISÄLTÖ TERRASSA 127: 4

Suot maantieteen kohteena


EERIKA ALBRECHT
Energiaa vai luonnonrauhaa? Puolesta ja vastaan argumentointi paikallisessa turvekonfliktissa Keski- Pohjanmaalla
[Energy or natural peace? For and against argumentation in a local peat conflict in Central Ostrobothnia]


TAPIO LINDHOLM, RAIMO HEIKKILÄ & OLEG KUZNETSOV
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ekologista historiaa kahden kuhmolaisen suon kehityksen avulla
[The ecological history in the Green Belt of Fennoscandia based on the Holocene development of two mires in Kuhmo town, Eastern Finland]


Katsauksia:
RAIMO HEIKKILÄ & TAPIO LINDHOLM
Saarijärven Paavon henki Suomen soilla

Keskustelua:
JORMA MATTSSON
Kartat suossa

YRJÖ TEERIAHO
Peruskartta vs. maasto – kommentti Jorma Mattssonin kirjoitukseen

JARMO ERONEN
Suonojituskampanjan tuloksia


Uutisia ja tiedonantoja

Kirjallisuutta

 

Toimitus - Redaktion - Editors:

Hannu Linkola (päätoimittaja - huvudredaktör - editor in chief)
Satu Arvola (toimitussihteeri - redaktionssekreterare - assistant editor)
Mikko Itälahti (kirja-arvostelutoimittaja - recensionsredaktör - book review editor)
Yhteystiedot - Kontaktuppgifter - Contact information:
Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
Institutionen för geovetenskaper och geografi, PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Department of Geosciences and geography, P.O. Box 64, 00014 University of Helsinki, Finland
Puhelin - tel.: +358 (0)9 191 50780
E-mails:
hannu.linkola@helsinki.fi, satu.arvola@helsinki.fi, mikko.italahti@aalto.fi
ISSN 0040-3741