Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Department of Geography
  Gradut - Lisensiaatit 
2000

HELSINGIN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSELLA VALMISTUNEET PRO GRADUT JA LISENSIAATTITUTKIELMAT VUONNA 2000

Aaltola, Sauli
Havaijin luonnonmaantieteelliset olosuhteet – tutkimusalueina Mauna Loan alle 150 vuotta vanhat laavavirrat. 117 s., 1 liites., luonnonmaantiede

Eklund, Kim
Innovaation torjunta: luonnonmukaisen maatalouden leviämisen esteitä Tuusulan kunnassa. 51 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Ervast, Nina
Muuttuva ja muuttumaton Kallio. Kallion väestön, katukuvan ja imagon muutos.84 s., 4 liites., kulttuurimaantiede

Fogelholm Kai
Kestävä kehitys ja osallistuminen Espoon Leppävaara-projektissa. 112 s.,  4 liites., suunnittelumaantiede

Haapalainen, Kimmo
Ympäristövastuullinen matkailu Suomessa: arviointitutkimus hotellit -toimialalla käytetyistä ympäristöjärjestelmistä ja niiden hyödyistä 1997-1998.73 s., 4 liites.

Hakojärvi, Mari
Vesikirput ympäristönmuutosten kuvastajina – esimerkkinä subarktinen tunturilampitutkimus.
69 s, 1 liites., luonnonmaantiede

Helanterä, Antti
Venäjän talousmaantieteellisen toimintaympäristön muutos ja Pietarin asema. 155 s., kulttuurimaantiede. Lisensiaatintutkimus

Helminen, Ville
Paikkatieto Tuusulan kunnan suunnittelussa. 82 s., 4 liites., suunnittelumaantiede

Hildén, Jari
Ma no torikata - Japanin kulttuurin käsityksiä spatiaalisuudesta.
106 s., kulttuurimaantiede

Horppila-Vuollekoski, Hanna
Ympäristön arvottaminen ja luokittelu paikkatietoina. Valtatie 15 tarveselvitys välillä Rantahaka-Kouvola. 100 s., 2 liites., luonnonmaantiede

Kaitainen, Katri
Peru ja Ecuador: rajakiistasta yhteistyöalueeksi?94 s., 3 liites., kehitysmaantiede

Karjalainen, Jarno
Patoamisen vaikutus Liperin Kuorinkajärven rantaeroosioon. 74 s., 2 liites., luonnonmaantiede.

Kepsu, Kaisa
”Katalonien är nationen- Spanien är staten”. En studie i spansk regionalism. 87 s., kulttuurimaantiede

Keski-Nikkola, Marko J.
Pohjasedimentti ihmistoiminnan vaikutusten ilmentäjänä Ilmajoen Kalajaisjärvessä. 115 s., luonnonmaantiede

Korhonen, Leena
Kaivoksela suomalaisen aluerakentamisen pioneerilähiönä. 133 s., 6 liites., suunnittelumaantiede

Koskinen, Riikka
Glasiaalihydrologiset indikaattorit ja mannerjäätikön sulaminen Utsjoen Paistuntureilla
106 s., 3 liitekarttaa, luonnonmaantiede

Kostilainen, Seppo
Monta todellisuutta. Jugoslavialaiset ja slovakialaiset turvapaikanhakijat Suomessa 1998-1999.
89 s., kehitysmaantiede

Kuisma-Koivisto, Raija
Fenomenografinen haastattelututkimus opettajien kyvystä tulkita graafisia esityksiä. 116 s., 7 liites., kulttuurimaantiede

Lantz, Mikko
Kilpisjärven alueen ajoittain kuivien lammikoiden lajittumattomat kuviomaat. 109 s., luonnonmaantiede

Malm, Katariina
Kuvaruutukartta maantieteen opetuksessa. 81 s., 2 liites., kulttuurimaantiede

Malmi, Päivi
Kestävä kehitys suomalaisessa maankäytön suunnittelussa. 116 s., suunnittelumaantiede

Marttinen, Susanna
Havannan monet kasvot. Kuuban kaupungistumisen eri vaiheista. 115 s., kehitysmaantiede

Määttä, Kalle
EU:n ja Yhdysvaltojen välisen banaanisodan vaikutukset Winward-saariin. 69 s., kehitysmaantiede

Niemi, Saija-Elisa
Mexicans on the move migration perspectives on micro and macro levels, and identities.
137 s., kehitysmaantiede

Numminen, Lotta
Nuukin kaupungin kehitys: yhteiskunnallisten prosessien konkretisoituminen kaupunkirakenteessa. 107 s.,  kulttuurimaantiede

Nurmi, Päivi
Ympäristöhallinnon tietoverkkoviestintä. 86 s., 32 liites., kulttuurimaantiede

Osenius, Johanna
Yritystoiminnan edistäminen Itä-Helsingissä, 123 s., suunnittelumaantiede

Piispanen, Arttu
Popmusiikin alueellisuus Suomessa. 86 s., 1 liites., kulttuurimaantiede

Relander, Mika
Ison-Britannian ja Suomen luottokorttimarkkinoiden vertaileva tutkimus.
120 s., 11 liites., kulttuurimaantiede

Rintaluoma, Marjo
Turismi ja loma-asutus Cornwallissa – kannattavaa elinkeinoa vaiko suolaa haavoihin? 91 s., 3 liites., kulttuurimaantiede

Rousu, Elisa
Euroopan unionin alueellisten tavoiteohjelmien arviointi Suomessa. 87 s., 5 liites., suunnittelumaantiede

Ruotsalainen, Arto
Sosiaalisesti kestävä kehitys Kehä II:n suunnittelussa. 102 s., 1 liites., suunnittelumaantiede

Ryöti, Miliza
Kaupunkisuunnittelun luontokäsitys ja ympäristöarvot 1990-luvun Helsingin kaupunkisuunnittelukeskustelussa. 86 s., suunnittelumaantiede

Rönkkö, Maria
Palsojen aktiivikerros ja sen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä Paistuntureilla. 120 s., 4 liites., luonnonmaantiede

Sandell, Mona
Miljövårdsinsatser på gräsrotsnivå i urban miljö – Rufisque, (Senegal) som exempel. 76 s., kehitysmaantiede

Sirviö, Tommi
Mesoliittisten asuinpaikkojen sijainti suhteessa Itämereen Pukkilan ja Luhdanjoen alueilla. Ancylus-transgressiorajaan ja rannansiirtymiseen perustuva asuinpaikkojen ajoitus. 70 s., 3 liites., luonnonmaantiede

Skoglund, Kai
Hyötyjätteen aluekeräysjärjestelmän ympäristövaikutusten tarkastelu pääkaupunkiseudulla. 107 s., 19 liites., suunnittelumaantiede

Tarhanen, Mia
Matkailu kulttuurin muovaajana Ghanan Cape Coastissa ja Elminassa. 81 s., 2 liites., kehitysmaantiede

Tiilikainen, Päivi
Paikallisagendatilanne Suomessa. 62 s., 13 liites., suunnittelumaantiede

Tiitola, Satu
Rakentamattomat alueet Helsingissä: kaupunkirakenne ja suunnittelu. 102 s. , suunnittelumaantiede

Toivonen, Nina
Mainettaan parempi: itäpasilalaisten suhde asuinpaikkaansa. 61 s.,
10 liites., kulttuurimaantiede

Toivonen, Tuuli
Analysing habitat pattern and location of semi-natural grasslands using Landsat TM images and GIS: A case study in an agricultural landscape in SW Finland. 93 s., luonnonmaantiede

Tuomenpuro, Jari
Kehitysmaat osana lukiolaisen maantieteellistä maailmankuvaa. 61 s., 11 liites., kehitysmaantiede. Sivulaudatur

Wahlström, Ylva
Osallistuminen yleiskaavoitukseen uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä.
86 s., suunnittelumaantiede

Wallin, Sirkku
Erityistukiohjelma Pohjois-Irlannin rauhanprosessin välineenä. 75 s., 6 liites., suunnittelumaantiede

Vanhanen, Ruusa
Yksilön liikkuvuus yhteiskunnan ja aikakauden valossa. Aikamaantieteellinen tutkimus erään suvun elinpiirin muuttumisesta 5 sukupolven aikana. 76 s., 24 liites., kulttuurimaantiede
 
 Tiivistelmälomakkeita pro gradun tekijöille.


Alkuun

Paluu maantieteen laitoksen kotisivulle |  Ekskursiot - Gradut - Artikkelit