Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Toimisto:
Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50790
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760

 

Katja Vilkama

Tohtorikoulutettava
Projektitutkija

In English

 

Maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Puh. (09) 191 50774
Fax (09) 191 50760

Email: etunimi.sukunimi@helsinki.fi


 

Koulutus

FM (maantiede), Helsingin yliopisto, 2006
Sivuaineet: kehitysmaatutkimus, kansainvälinen politiikka, kasvatustiede

 

Kiinnostuksen kohteita

Kaupunkipolitiikka
Asuminen
Alueellinen eriytyminen
Muuttoliike
Etniset vähemmistöt
Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
Kehitysmaatutkimus

 

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee asuinalueiden alueellista eriytymistä pääkaupunkiseudulla 1990–2000-luvuilla. Tarkastelen aihetta maahanmuuttajien alueellisen keskittymisen sekä kantaväestön valikoivan muuttoliikkeen näkökulmasta. Lisäksi analysoin pääkaupunkiseudun kuntien asunto- ja kotouttamispolitiikan näkemyksiä alueellisen eriytymisen prosesseista. Tavoitteenani on peilata tilastojen valossa näkyvää alueellista kehitystä kuntien asunto- ja kotouttamispolitiikan linjauksiin sekä tarjota uutta tietoa poliittisen keskustelun ja ohjelmien pohjaksi.

Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostavat väestörakennetta, asuntokantaa ja muuttoliikettä kuvaavat tilastot, pääkaupunkiseudun kuntien asunto- ja kotouttamisohjelmat sekä kaupunkien asunto- ja sosiaalitoimen työntekijöille tehdyt haastattelut.

Teen tutkimustani NORFACE-tutkimusohjelman rahoittamassa tutkimusprojektissa (NODES). Lisäksi olen saanut tutkimusrahoitusta Opetusministeriön ja Suomen Akatemian rahoittamalta Asumisen muutoksen tutkijakoululta (2008-2009) ja Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimushankkeesta ”Alueellinen eriytyminen ja naapurustovaikutus” (2007) sekä tutkimusavustusta Helsingin kaupungilta ja Helsingin yliopiston matematiikan ja luonnontieteiden rahastolta.

 

Julkaisuja ja esitelmiä

Vilkama, K. (2011). Moving in or moving out? Development of residential concentrations of immigrants in Helsinki. In Eckardt, F. & J. Eade (eds.): The ethnically diverse city,421–444. Future Urban Research in Europe 4. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin.

Dhalmann, H & K. Vilkama (2009). Housing policy and the ethnic mix in Helsinki, Finland: perceptions of city officials and Somali immigrants. Journal of Housing and the Built Environment, 24: 4, 423–439. [DOI]

Vaattovaara, M., M. Kortteinen & K. Vilkama (2009; toim.). Elämää täydennysrakentamiskohteissa. Matala urbaani ja tiivis täydennysrakentaminen Helsingissä. Tutkimuskatsauksia 2009: 4. Helsingin kaupungin tietokeskus. 45 s.

Virtanen, H. & K. Vilkama (2008). Somalien asuminen pääkaupunkiseudulla. Suurperheiden arki suomalaisissa lähiöissä. Teoksessa Martikainen, T., T. Sakaranaho & M. Juntunen (toim.): Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa, 132–156. Tietolipas 223. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Vilkama, K. (2008). Moving in or moving out? Development of spatial concentrations of immigrants in Helsinki. Nordic Urban and Housing Research Seminar, Espoo. Esitelmä työryhmässä Housing and cultural diversity.

Vilkama, K. (2008). Kolonialismin jäljillä. Kirja-arvostelu. Terra 120: 3, 210–211.

Vilkama, K. (2008). Housing and integration policies and spatial concentration of immigrants in Helsinki, Finland. Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting, Boston. Esitelmä työryhmässä Residential housing, development, and choices.

Vilkama, K. (2007). Spatial concentration of immigrants in Helsinki, housing policy perspective. ETMU –päivät, Turku. Esitelmä työryhmässä Housing, cities and ethnic minorities.

Vilkama, K. & H. Virtanen (2007). Sosiaalinen eriytyminen ja maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen pääkaupunkiseudulla. Sosiaalipolitiikan päivät, Tampere. Esitelmä työryhmässä Muuttoliike, etnisyys ja monikulttuurisuus.

Vilkama, K. (2007). Katse Aasiaan. Kirja-arvostelu. Terra 119: 2, 174–175.

Vilkama, K. (2007). Housing and integration policy approaches to the spatial concentration of immigrants in Helsinki, Finland. European Network for Housing Research (ENHR) konferenssi, Rotterdam. Esitelmä työryhmässä Housing & minority ethnic groups.

Vilkama, K. (2006). Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992–2005. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Kumpulan tiedekirjasto.

 

   
>