Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Toimisto:
Gustaf Hällströmin katu 2 (PL 64)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 50790
puh. (09) 191 50788 (informaatikko)
fax (09) 191 50760
jotoksestaain

Kaisa Kepsu, FM


jatko-opiskelija, projektitutkija

ÄITIYSLOMALLA 16.2.2009 alkaen

puheenjohtaja, Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea.

sihteeri, Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f.

På svenska | In English


Yhteystiedot

Maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Puh: 09-191 50794
Fax. 09-191 50760
Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

 

Kiinnostuksen kohteita

  • muuttoliiketutkimus
  • väestömaantiede
  • poliittinen maantiede (identiteetti, rajat, kieli)
  • vähemmistöt
  • suomenruotsalaiset
  • Suomi, Ruotsi ja Espanja
  • kehitysmaantiede
  • kaupunkimaantiede, erityisesti kaupungin alueellinen eriytyminen

 

Tutkimus

Teen parhaillaan väitöskirjatutkimusta suomenruotsalaisten muuttoliikkeestä työnimellä Suomenruotsalainen muuttoliike – seurauksia vähemmistöryhmän identiteetille ja asutukselle. Väitöskirjani, joka valmistunee vuonna 2007, tulee koostumaan neljästä artikkelista, jotka kaikki liittyvät suomenruotsalaisten muuttoon ja asutukseen. Näiden ilmiöiden valossa tutkitaan vähemmistön tämänhetkistä asemaa ja sen muutoksia eri aluetasoilla sekä mitä seurauksia muuttuvalla asutuksella on suomenruotsalaisten identiteetille ja toimintaedellytyksille. Artikkeleissa liikutaan eri aluetasoilla – kansainvälisestä paikalliseen. Tutkimuksessa kartoitetaan mm. ruotsin- ja suomenkielisten välisen maantieteellisen kielirajan muutoksia. Viimeisessä artikkelissa pureudutaan vielä pienemmässä mittakaavassa, Suur-Helsingin alueella, suomenruotsalaisuuden alueellisiin ilmenemismuotoihin, enemmistö- ja vähemmistösuhteisiin sekä arkielämän kielirajoihin.

Väitöskirjatyöni on osa yhteistyöprojektia Helsingin ja Uppsalan yliopistojen maantieteen laitosten välillä. Projektimme ”Suomenruotsalaisuus Itämeren kummallakin puolella - maantieteellinen tutkimus vähemmistön muuttuneesta identiteetistä ja liikkuvuudesta” taasen kuuluu bilateraaliseen humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimusohjelmaan Kahden puolen Pohjanlahtea (linkki osoitteeseen http://www.abo.fi/instut/fisve-svefi/index.html), jonka päärahoittaja on Suomen Akatemia.

Osan työstäni teen Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Urban spatial differentiation and the neighbourhood effect”. Siinä pääkaupunkiseutua ja sen alueellista eriytymistä käsitellään eri näkökulmista. Tutkimukseni on osa alatutkimusta jossa selvitetään eri sosiaaliryhmien ja etnisten vähemmistöjen alueellista kasautumista sekä niihin liittyviä naapurustoefektejä, sekä tutkitaan sosioekonomista ja alueellista liikkuvuutta Helsingin seudulla.

Tutkimukseni muita rahoittajia on Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Svenska Kulturfonden, Helsingin kaupunki, Suomalainen Konkordia-liitto, Nordenskiöld-samfundet ja Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA).

1.8.2007 lähtien työskentelen ACRE-nimisessä EU-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään tietointensiivisten ja uusien ”luovien” alojen vaikutuksia kilpailukykyyn eri kaupunkialueilla Euroopassa. Lisätietoa hankkeesta ACREn kotisivuilta


Julkaisuja ja esitelmiä

 

Kepsu, Kaisa, Mari Vaattovaara, Venla Bernelius & Elina Eskelä (2009, in progress). Helsinki: An attractive metropolitan region for creative knowledge workers? The view of trasnational migrants..ACRE report WP7.5. Amsterdam: AMIDSt.

Kepsu, Kaisa ja Mari Vaattovaara (2009). Osaajien ja yritysten kannalta kilpailukykyinen Helsinki. Kvartti 1/09. Helsingin kaupungin tietokeskus.Pdf

Kepsu, Kaisa & Mari Vaattovaara (2008). Location factors of creative knowledge companies in the Helsinki Metropolitan Area. The managers’ view. ACRE report WP6.5. Amsterdam.Pdf

Kepsu, Kaisa & Mari Vaattovaara (2008). Creative knowledge in the Helsinki Metropolitan Area. Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative knowledge workers. ACRE report WP5.5. Amsterdam.Pdf

Hedberg, Charlotta & Kaisa Kepsu (2008). Identity in Motion: The Process of Finland-Swedish Migration to Sweden. Teoksessa Raento, Pauliina. (toim.): Nation, State, and Identity in Finland. National Identities, 10:1.

Kepsu, Kaisa (2007). Muuttuva suomenruotsalainen muuttoliike ja kielirajat. Teoksessa Junila, Marianne & Charles Westin (toim.): Kahden puolen Pohjanlahtea II. Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken, 131-160. SKS, Helsinki.

Kepsu, Kaisa (2006). An invisible minority? Residential concentration and neighborhood effects of the Finland-Swedish minority in the Helsinki metropolitan area. Esitelmä Association of American Geographers (AAG)-järjestön vuosikokouksessa Chicagossa 8.3.2006.

Kepsu, Kaisa (2006). Finlandssvenska flyttningsmönster och språkgränser. Teoksessa Junila, Marianne & Charles Westin (toim.): Mellan majoriteter och minoriteter: Om migration, makt och mening, 124-148. Forskningsprogrammet svenskt i Finland, finskt i Sverige, Volym 2. Svenska litteratursällskapet, Helsingfors.

Kepsu, Kaisa & John Westerholm (2005). Finland-Swedish Identity under Pressure: Challenges for an ‘Old Minority’. Teoksessa Raento, Pauliina. (toim.): Finnishness in Finland and North America: Constituents, Changes, and Challenges, 72-97. Aspasia Books, Toronto & Journal of Finnish Studies 9: 2.

Kepsu, Kaisa (2005). Losing ground? Finland-Swedish migration and changing minority positions. Esitelmä Inaugural Nordic Geographers Meeting: Power over Time-Space –konferenssissa, Lund 13.5.2005

Kepsu, Kaisa (2004). Migration and Its Impact on the Finland-Swedish Identity in Finland. Esitelmä Finn Forum VII, Cultural Encounters: Migration, Ethnicity, and Identities -konferenssissa. University of Minnesota, Minneapolis 29.10.2004.

Hedberg, Charlotta ja Kaisa Kepsu (2004). Identity in Motion: Finland-Swedish Migration to Sweden. Esitelmä Association of American Geographers (AAG)-järjestön vuosikokouksessa Philadelphiassa 17.3.2004.

Hedberg, Charlotta & Kaisa Kepsu (2003). Migration as a cultural expression? The case of the Finland-Swedish minority’s migration to Sweden. Geografiska Annaler, Series B, 85:2, 67-84.

Hedberg, Charlotta ja Kaisa Kepsu (2002). Contemporary migration of the Finland-Swedish minority to Sweden 1976-1999. Esitelmä 12. Pohjoismaisessa Siirtolaistutkijakonferenssissa Helsingissä 10.-12.10.2002.

Kepsu, Kaisa (2000). ”Katalonien är nationen - Spanien är staten”: en studie i spansk regionalism. 74 s. Pro Gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

 

 

 

   
>