Tutkimus

Laitoksen tutkimushankkeet ja osa opinnäytteistä suunnataan pääsääntöisesti tiettyjen painopistealueiden ympärille, joita ovat :

  • kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden tutkimus
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimus
  • käsitetutkimus
  • alue- ja kulttuurintutkimus
  • antiikintutkimus ja klassillinen filologia
  • globaali historia
  • uskontotiede

Maailman kulttuurien laitoksella on monipuolista osaamista ja hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön, joka ylittää oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien väliset rajat. Laitoksen oppiaineissa on vahvaa tutkimusosaamista myös monissa muissa teemoissa, esimerkiksi Venäjän tutkimuksessa.

Tavoitteena on, että kaikki opettajat tutkivat ja/tai laativat yleisesti käytössä olevaa oppimateriaalia ja että kaikki tutkijat opettavat.

Jatko-opiskelijaksi haetaan humanistisen tiedekunnan kautta.

Laitoksella valmistuneita sähköisesti julkaistuja väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia pääset selaamaan yliopiston E-thesis -verkkojulkaisupalvelussa.