Intellectual Heritage of the Ancient Near East / Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö

Suomen Akatemian rahoittama viisivuotinen Finland Distinguished Professor Programme -hanke Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö (2010–2015) tutkii Lähi-idän ja lännen välisiä kulttuurisia, kielellisiä ja kirjallisia suhteita. Monialaisen humanistisen tutkimuksen keskiössä ovat etenkin antiikin Kreikan ja Lähi-idän väliset suhteet.

Projekti toimii Maailman kulttuurien laitoksella Helsingin yliopistossa. Projektin johtaja on professori Jaakko Hämeen-Anttila yhteistyössä FiDiPro-professori Robert Rollingerin kanssa. Hankkeessa työskentelevät myös Erik van Dongen (PhD), FT Raija Matttila, FM Inka Nokso-Koivisto, FM Ilkka Lindstedt ja FM Saana Svärd.

Muinaisen Lähi-idän henkinen perintö -hanke valottaa idän ja lännen suhteita erityisesti akkadin-, kreikan- ja arabiankielisen lähdeaineiston pohjalta. Hankkeessa etsitään dikotomioiden ja vastakkainasettelun historiallisia juuria ja selvitetään, miten kulttuurinen itseymmärrys on rakentunut monikulttuurisessa ympäristössä.

Vuosituhantisten suhteiden seuraaminen kolmen toisiinsa vaikuttaneen kulttuurin välillä (Mesopotamia, Kreikka, islamilainen kulttuuri) ja lukuisista eri näkökulmista (uskonto, valta, kirjallisuus, filosofia, historiankirjoitus) mahdollistaa kulttuurisen muuntumisen ja identiteetin rakentamisen mallintamisen. Tutkimuksen kattavuuden varmistamiseksi projekti koostuu kolmesta tutkimuslinjasta, jotka tarkastelevat samoja ilmiöitä eri näkökulmista.

Projektilaisten julkaisut (pdf)

Lisätietoja: Prof. Jaakko Hämeen-Anttila (Jaakko.Hameen-Anttila@helsinki.fi).