Yhteystiedot

Maailman kulttuurien laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 38 A
0294 1911 (vaihde)

Flamma-intranet

Tietoa laitoksesta

Maailman kulttuurien laitoksen tehtävänä on

    • tutkia kieliä, kulttuureja, yhteiskuntia ja uskontoja sekä nykyisyydessä että menneisyydessä maailman eri alueilla (Aasia, Afrikka, Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat, Venäjä ja Itä-Eurooppa, Tyynenmeren alue)
    • kehittää alue- ja kulttuurintutkimuksen sekä kielten tutkimuksen teorioita ja metodeja
    • kouluttaa näiden kieli- ja kulttuurialueiden asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin
    • toimia omien tieteenalojensa näkyvänä vaikuttajana yhteiskunnassa.