Yhteystiedot

Maailman kulttuurien laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 38 A
0294 1911 (vaihde)

Flamma-intranet

Opiskelijaksi

Opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijoille oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen sekä työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia. Näitä ovat kyky hankkia, arvioida ja käsitellä tietoa, toimiminen yhteistyössä muiden kanssa ja itsensä ilmaiseminen selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä.

Tärkeä työnantajan arvostama valmius on monipuolinen kohdealueen kulttuurin tuntemus ja kielen hallinta. Opiskelun yhtenä tavoitteena on synnyttää opiskelijoissa tieteellinen uteliaisuus näiden alueiden kulttuureja ja kieliä kohtaan. Tämä auttaa heitä ymmärtämään ja tulkitsemaan ilmiöitä, joita he myöhemmin kohtaavat työelämässä.

Opiskelijaksi haetaan Opintopolku-sivuston ja Helsingin yliopiston verkkosivujen kautta.