Previous pageHet Fins Cultureel Centrum, Antwerpen

 

Het Fins Cultureel Centrum wil de culturele samenwerking bevorderen tussen Finland, België, Nederland en Luxemburg. Om dit doel te bereiken, worden er o.a. tentoonstellingen, concerten, ontmoetingen met schrijvers en film- en discussiedagen georganiseerd. Het aansporen van kunstenaars tot internationale samenwerking is één van de belangrijkste taken van het Fins Cultureel Centrum.

Het in juni 1993 opgerichte Cultureel Centrum heeft onderdak gevonden in het Fins Huis, naast de Finse Zeemanskerk. Een deel van de culturele evenementen vindt plaats in de prachtige zaal van het Fins Huis, ontworpen door de architect Stephan Stouffs. Deze zaal heeft uitstekende akoestische eigenschappen. In nauwe samenwerking met andere culturele instellingen organiseert het Fins Cultureel Centrum ook evenementen in andere Belgische steden, in Nederland en in Luxemburg.

Het Cultureel Centrum is een Fins informatiebureau, dat Finse cultuur en kunstvormen beter bekend wil maken in de Benelux. Zowel hedendaagse als historische stromingen krijgen aandacht. Daarnaast wil het Cultureel Centrum de deur naar Europa openzetten voor een nieuwe generatie Finse kunstenaars.

Een andere belangrijke taak is het verstrekken van informatie over het Finse onderwijs, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op de hogescholen en het vakonderwijs. Het Cultureel Centrum tracht de samenwerking tussen Belgische en Finse onderwijsinstellingen te bevorderen.

Naast de eigenlijke culturele uitwisseling wil het Fins Cultureel Centrum tevens de belangstelling voor de Finse taal opwekken en het onderwijs ervan ondersteunen. In de Benelux wordt het Fins gedoceerd aan de universiteiten van Antwerpen, Amsterdam en Groningen.

Het Fins Huis heeft een grote bibliotheek. Bovendien beschikt het Cultureel Centrum over eigen handboeken voor kunst en cultuur, en cd’s met Finse muziek.

De zaal van het Fins Huis, met een oppervlakte van 160 m2, heeft 150 zitplaatsen. Er staat ook een Yamaha 96 vleugelpiano, die gehuurd kan worden. De zaal fungeert tevens als tentoonstellingsruimte.

Centre Culturel Finlandais à Anvers

Le Centre Culturel Finlandais a pour objet de promouvoir la coopération culturelle entre la Finlande et les Pays du Bénélux. Dans le but de créer de nouveaux contacts et de développer les échan- ges, nous organisons différentes manifestations, concerts, expositions et festivals littéraires. Nous souhaitons servir de point de rencontre culturelle entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande.

Inauguré par le Ministre de la Culture en juin 1993, le Centre Culturel Finlandais se trouve dans la Maison de Finlande à côté de l’Eglise Finlandaise à Anvers. La plupart des activités ont lieu dans la belle salle de la Maison de Finlande, conçue par l’architecte Stephan Stouffs. L’acoustique de cette salle est excellente.

Le centre organise également des manifestations culturelles et artistiques aussi bien dans les autres régions de Belgique qu’aux Pays-Bas et au Luxembourg en collaboration avec d’autres institutions culturelles.

Le Centre Culturel fournit les informations concernant les études en Finlande et soutient la coopération entre les établissements d’enseigne-ment supérieur en Finlande et aux Pays du Bénélux.

Le Centre Culturel Finlandais maintient une bibliothèque à la Maison de Finlande et il a une collection d’ouvrages de référence qui comprend des œuvres sur l’art et la culture aussi bien que des disques CD.

La salle à 160 m2 de la Maison de Finlande a 150 places et un piano à queue, Yamaha 96, à louer. Cette salle sert aussi d’espace des expositions.