Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Studier

Latin studeras vanligtvis som nybörjarspråk och språkkunskaperna utvecklas sedan på alla nivåer. Du kan komplettera ditt kunnande genom att avlägga pedagogiska studier för ämneslärare.

Studierna förbereder i främsta hand för en karriär som forskare eller ämneslärare i latin. Utbildningen utgör även en god grund för arbete till exempel inom biblioteksväsendet, översättnings- eller kulturbranschen eller inom media och kommunikation.