Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Personal

Arjava, Antti, FD
Docent i klassisk filologi
Helttula, Anne, FD
Docent i latin
Kahlos, Maijastina, FD
Docent i latin, forskare
Kaimio, Jorma, FD
Docent i latin och etruskologi
Leiwo, Martti, FD
Docent i klassisk filologi, univ.lekt i klassisk filologi
tfn 191 23592, mottagn. må 11-12.
Luhtala, Anneli, FD
Docent i latin, univ. lekt. i latin
tfn 191 21775, mottagn. ti 13-14
Merisalo,Outi, FD
Docent i latin och romansk filologi
Salomies, Olli, FD
Professor i latin
tfn 191 24131, tjänstledig 2013-14.
Sarasti-Wilenius, Raija, FD
Docent i latin, univ. lekt. i latin
tfn
191 22487. mottagn. ons 13-14.
Solin, Heikki, FD
Professor emeritus i latin
tfn 191 22567