Yhteystiedot

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Tietoa oppiaineesta

kuva

Oppiaine perehdyttää opiskelijan latinan kieleen, Rooman kirjallisuuteen ja antiikin, erityisesti Rooman kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Keskeisellä sijalla on antiikin latinan kieli ja sillä kirjoitettu kirjallisuus, mutta tavoitteisiin kuuluu myös tutustuminen keskiajan latinaan ja uuslatinaan, ja opiskelija voi niin halutessaan painottaa niiden osuutta.
Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opinnot valmistavat opiskelijoita opettajan ja tutkijan uralle, mutta antavat pohjan myös antiikintutkimuksen ulkopuolella oleviin, humanistista koulutusta ja näkemystä edellyttäviin tehtäviin.

Suositeltavia sivuaineita ovat Kreikan kieli ja kirjallisuus, klassillinen arkeologia, jokin uusista kielistä (italia, saksa, ranska, espanja), yleinen kielitiede, Etelä-Aasian tutkimus, seemiläiset kielet ja kulttuurit, yleinen historia, taidehistoria, estetiikka, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kulttuuriantropologia, teoreettinen filosofia ja uskontotiede.