Yhteystiedot

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

kuva

Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opiskelija perehtyy latinan kieleen, Rooman kirjallisuuteen ja antiikin, erityisesti Rooman kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Opintojen lähtökohtana on antiikin latinan kieli ja sillä kirjoitettu kirjallisuus, mutta opintoihin sisältyy myös tutustuminen keski- ja uuslatinaan, ja opiskelija voi halutessaan painottaa myöhemmän latinan osuutta. Koska myös myöhempi latina - esim. suomalaiset keskiaikaiset asiakirjat ja myöhempi oppinut latina - kuuluu oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen piiriin, kattaa se ajallisesti yli 2500 vuoden ajanjakson varhaisimmista latinankielen muistomerkeistä aina 1800-luvulle saakka.

Opinto-oikeus
Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla tutkinto-opiskelijoilla on oikeus opiskella sivuaineena klassillista arkeologiaa, Kreikan kieltä ja kirjallisuutta, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta sekä nykykreikan kieltä ja kirjallisuutta. Pääaineekseen Kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden voi saada opiskelija, jolla on tutkinnon suoritusoikeus humanistisessa tiedekunnassa.

Kirjasto
Antiikintutkimuksen kokoelmat sijaitsevat Kaisa-kirjaston 6. kerroksessa.

Symposion ry.
Symposion ry. on Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineryhmän opiskelijoiden ainejärjestö. Jär­jestämme opintoretkiä, -piirejä, -neuvontaa sekä teatterikäyntejä ja ennen kaikkea klassikkojuhlia. Julkaisemme Rostra-lehteä ja pidämme myös yhteyttä laitokseen. Jäseneksi pääsee maksamalla ainaisjäsenmaksun. Tule ja yhdistä opiskelijaäänesi samaan kuoroon meidän kanssamme, niin se kuuluu paremmin. Toiminnastamme saa tietoa oppiaineen ilmoitustaululta  ja samalla taululla ovat myös hallituksen jäsenten nimet yhteystietoineen.

Linkkejä