Nämä verkkosivut on tuotettu osana estetiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa lukuvuonna 2000–2001 toteutettua Ympäristöestetiikan tapaus: Lapinlahden sairaala -kurssia.

Tavoitteena oli perehdyttää osallistujat ympäristö-estetiikan ja erityisesti elinympäristön estetiikan kysymyksiin konkreettisen esimerkkitapauksen kautta. Lapinlahden sairaala ja puisto valittiin kohteeksi koska alue rakennuksineen ja toimintoineen muodostaa poikkeuksellisen moniulotteisen ympäristön. Aluetta on hedelmällistä lähestyä estetiikan kautta ja vastavuoroisesti alue voi lisätä ymmärrystämme ihmisen ympäristösuhteesta.

Toinen syy Lapinlahden sairaalan valitsemiseksi esimerkiksi oli lakkauttamisuhka. Jos ympäristöestetiikka haluaa vaikuttaa hyvän elinympäristön turvaamiseen on sen käsiteltävä myös kipeitä kysymyksiä ja alueita, joiden pelätyn kohtalon herättämän pettymyksen ja surun helposti torjumme. Torjutut tunteet voivat lamaannuttaa meidät – on parempi kääntää pelko voimaksi. Projektilla on sekä esteettinen että poliittinen ulottuvuus.

Kurssin estetiikan opettaja oli Pauline von Bonsdorff; uusmedian mahdollisuuksiin perehdyttivät Anna-Mari Hursti ja Heikki Torkkeli; sivuston suunnittelu ja toteutus on osallistujien ryhmätyön tulos.

Omistamme työn Lapinlahden sairaalalle, sen elämälle.


Pressikuvat