Om institutionen

Ansökningsobjekten och huvudämnen i kandidatstudier

Huvudämnen i magisterstudier och forskningsområdena

Kontaktuppgifter

Institutionen för Lantbruksvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 5)
FI-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

 

facebook

twitter

youtube

LERU

  AFSci  

 

HU

Institutionen för lantbruksvetenskaper

Institutionen för lantbruksvetenskaper har till uppgift att bedriva vetenskaplig forskning som är inriktad på växtproduktion inom lantbruk och trädgårdsodling, husdjursproduktion och teknologi i anslutning till dessa områden, samt att ge högre utbildning och utöva samhällspåverkan som bygger på denna forskning.

Studerandena vid institutionen utexamineras som agronomie- och forstmagistrar och erhåller agronomgrad inom magisternivåns huvudämnena agroteknologi, bioteknik, växtproduktionsvetenskaper eller husdjursvetenskap.

Institutionen ligger på campusområdet i Vik. Institutionen omfattar även Viks undervisnings- och forskningsgården i Helsingfors samt Muddusjärvi undervisnings- och forskningsgården i Enare. Institutionen för lantbruksvetenskaper är en del av agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

  Läs om uni på svenska här:  
  Uni på svenska  

 

 

Study in Finland

 

Aktuellt

Världen förändras

Seminarier

Service

International MSc programmes

MSc programmes