Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema
 

Tietoa asemasta:

Ajankohtaista:Locations of visitors to this page

Tutkimus

Tutkimushankkeet | Gradun aiheita | Laboratorio |Julkaisut | Ohjeita tutkijoilleviiva
Kuva:I Hakala
viiva
Lammin biologisella asemalla on käynnissä yli 20 erilaista ympäristöntutkimushanketta. Rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, eräät ympäristöntutkimusta rahoittavat säätiöt, alueelliset toimijat sekä EU. Tutkimushankkeille on ominaista perustutkimuksen keskeinen asema, tosin hankkeissa on usein mukana myös soveltava tavoite.
Asemalla työskentelee ympärivuotisesti n. 10 tutkijaa. Aseman oma ympärivuotinen tutkimustoiminta on merkinnyt aseman resurssien tehokasta käyttöä. Kenttäkaudella vierailevat tutkijat ja tutkijaryhmät tuovat mukanaan uusia virikkeitä aseman tutkimustoiminnan kehittämiseen ja luovat pohjaa uusille yhteishankkeille. Useimmat aseman tutkimushankkeista ovatkin monen laitoksen/organisaation yhteishankkeita.
Helsingin yliopiston muiden laitosten ohella tärkeitä yhteistyöorganisaatioita ovat muut suomalaiset yliopistot, valtion tutkimuslaitokset, kuten SYKE, RKTL, IL, GTK ja METLA. Ulkomaisia yhteistyötahoja löytyy ympäri maailmaa. Lähialueilla yhteistyökumppaneina on yliopistoja ja tutkimuslaitoksia mm. Ruotsista, Venäjältä ja Virosta.
Asemalla järjestettävien yliopiston kurssien lisäksi LBA tukee yliopisto-opetusta tutkimushankkeissa valmistuvien opinnäytteiden kautta. Viime vuosina hankkeissa on valmistunut vuosittain 1-2 väitöskirjaa sekä muutamia pro gradu -töitä. Enemmistö opinnäytetöistä tehdään emoyliopiston laitoksille, mutta joukossa on opinnäytteitä muihin yliopistoihin sekä myös ammattikorkeakouluihin.
Ilman lämpötila asemalla:
Mustajoen hetkelliset virtaamat tuntikeskiarvoina:
Nitraattityppipitoisuus Puujoella Janakkalassa:
Viimeaikainen veden lämpötila Vanajanreitillä: