Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet XXX fakulteten
 

Uppgifter om stationen: • Lammi biologiska station
  Pääjärventie 320
  16900 Lammi
  telefon +358-(0)9-191 40733 (växel)

  bio+lammi@mappi.helsinki.fi


 • Facebook

 • youtube


Locations of visitors to this page

Välkommen till stationens hemsidor!

 

Lammi biologiska station (LBS) är en av tre fältstationer som hör till bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Liksom Kilpisjärvi biologiska station och Tvärminne zoologiska station, fungerar den som en basstation för fältundervisning och forskning inom biovetenskaper och andra vetenskaper som undersöker naturen.

Lammi biologiska station har en livlig verksamhet året runt. LBS har många olika aktuella projekt med anknytning till miljöforskning. Det finns bland annat forskningsprojekt finansierade av Finlands Akademi så väl som utvecklingsprojekt med lokala samarbetspartners. Stationen anordnar universitetets egna kurser och erbjuder därtill plats för olika möten, seminarier och kurser för sammanslutningar utanför universitetet. LBS har också en betydande roll för att göra universitet synligt och visa dess växelverkan med samhället utanför huvudstadsregionen.