Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema
 

Tietoa asemasta:

Ajankohtaista:Locations of visitors to this page

Lammin luonto

Lammin järvet | Lammin Natura-alueet | Evon metsäalue | Lammin suot | Riistakameraviiva
Kuva:I Hakala
viiva
Lammin alue on metsien, järvien, soiden ja peltojen muodostamaa mosaiikkia, jota rytmittävät kauniit, jääkauden aikaina muodostuneet harjut. Lammin alueella on paljon järviä, joista valtaosa on pieniä metsäjärviä. Suurin järvistä on alueen luoteisosassa sijaitseva Kuohijärvi. Lammin Evolla sijaitsee Etelä-Suomen suurin yhtenäinen metsäalue, josta löytyy pieniä alueita aarnimetsää. Lammilla on myös kauniita ojittamattomia soita. Erityisen arvokkaita luontokohteita ovat luonnonsuojelun piiriin kuuluvat Natura-alueet, joissa asustaa monia harvinaisia eläin- ja kasvilajeja.
 
Lammin alue voidaan jakaa neljään erilaiseen vyöhykkeeseen maaperän ja kasvilli-suuden perusteella.
Alue 1 on karuinta seutua. Maaperä on moreenia ja metsät suureksi osaksi tuoreita tai kuivahkoja kankaita. Metsien lomassa on runsasti pieniä, karuja pikkujärviä ja soita.
 
Alue 2 on kasvillisuudeltaan suhteellisen monimuotoista aluetta, jonka maaperä on ravinteikasta. Alueella sijaitsee kunnan suurin järvi, kirkasvetinen Kuohijärvi.
 
Alue 3 on rehevintä Lammia. Maaperä on ravinteikasta lössimaata ja alueella on runsaasti peltoja. Aluetta halkoo harjujakso. Metsät ovat lehtoja, lehtomaisia kankaita ja tuoreita mustikkatyypin kankaita.
 
Alue 4 on suhteellisen karua pohjoisosistaan; eteläosa on savikkoista viljelymaata. Alueen metsät ovat tuoreita ja kuivahkoja kankaita. Lehtoja alueella on niukasti.

 

kunta1