Header image  
 
line decor
  
line decor
 


   


 
 
 
2018 HAKUILMOITUS

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö julistaa haettaviksi vuoden 2018 apurahat. Säätiö tukee Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimusta. Vuonna 2018 apurahoja myönnetään 4000 euroa yksittäisen apurahan ollessa 500-1500 euron suuruinen. Apurahaan kuuluu kuukauden ilmainen majoitus Lammin biologisella asemalla.

Apurahoin tuetaan Lammin biologisella asemalla tehtäviä pro gradu –tutkielmia sekä rahoitetaan väitöskirjatutkimusten kustannuksia. Apurahoja haetaan säätiön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi ainakin tutkimuksen otsikko, hakijan henkilötiedot, tutkimukseen saatu ja haettu muu rahoitus sekä opinnäytetyön ohjaaja ja hänen yhteystietonsa. Liitteeksi tulee laittaa maksimissaan kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelman tiivistelmä. Apurahan saajan tulee raportoida vuoden kuluttua apurahan saamisesta työn edistymisestä ja apurahan käytöstä säätiön hallitukselle.

Haku päättyy 31.3.2018. Apurahan saajille ilmoitetaan myönnöstä huhtikuun aikana. Lisätietoja: säätiön asiamies Janne Sundell (janne.sundell@helsinki.fi, www.helsinki.fi/lammi/lbays). Hakemukset toimitetaan osoitteella: Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö, Pääjärventie 320, 16900 Lammi tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle.

2018 ANNOUNCEMENT

Lammi Biological Station's Environmental Research Foundation invites applications for the 2018 grants. In 2018, a total of 4000€ are available, and a successful application will be granted 500-1500 €. Grant recipients are entitled to one month accommodation at Lammi Biological Station.

Funding is provided for MSc and PhD projects undertaken at the Station. Grants are applied for with a free-form application addressed to the Foundation's Board of Governors. The application should include the title of the research, applicant's personal information, a list of funds already applied for and received, as well as the project supervisor's contact information. The applications should also include a (maximum) two page research plan. Within one year, grant recipients are required to report to the Foundation on research progress and how the funds have been used.

Deadline for applications is 31.3.2018. Successfull applicants will be notified at the beginning of April. For more information contact Janne Sundell. Address applications to: Lammin biologisen aseman Ympäristön tutkimuksen säätiö, Pääjärventie 320, 16900 Lammi.

 
 
 
 

AJANKOHTAISTA

2018 Ympäristölounaan esitys: Prof. Sirpa Kurppa "Kestävä ravinto- globaalin, kansallisen ja lähiruokajärjestelmän mahdollisuutena" ja MMM:n esite: "Perusteita lähiruoan kestävyysvakutuksista viestimiseen"


2018 ympäristölounaan blogikirjoitus

LBAYS stipendisaajien blogikirjoituksia2018 apurahan saajat


Lammi on luonnonlaboratorio: Lue Hanna Suden tutkimuksesta ja nimikkostipendeista

Säätiön 5-vuotisen taipaleen kunniaksi lahjoittajilla mahdollisuus nimikkostipendeihin

Nimikkostipendien ensimmäiset lahjoittajat

Lammin säästöpankki tukee säätiön toimintaa 5000€ lahjoituksella