N-SINK -hanke:LIFE+ 2012 ohjelmaan kuuluva N-SINK hanke (Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling) käynnistyi 1.8.2013 alkaen. Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema ja yhteistyökumppaneina ovat Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) sekä useita paikallisia toimijoita, joista hankkeen muina rahoittajina toimivat Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Janakkalan vesi, Valkeakosken kaupunki ja Hämeen Liitto. Hanketta rahoittaa myös Ympäristöministeriö.

N-SINK -hankkeen tavoitteena on havainnollistaa kustannustehokkaita jäteveden typenpoistomenetelmiä Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseksi. Hankkeessa testataan uutta sedimenttisuodatusmenetelmää jätevesien nitraatin poistamiseksi luonnon omia ekosysteemipalveluja hyödyntäen.