Yhteystiedot

KYK
Kasvatus, yhteiskunta, kulttuuri – tutkimus- ja opetusalue

Käyttäytymistieteiden laitos
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

Tilat ja kartat (tdk)
Puhelinluettelo (HY)

Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Kasvatus, yhteiskunta, kulttuuri – tutkimus- ja opetusalue

KYK väkeä seminaarissa 2008

Yhteiskunnallinen kasvatustutkimus on yksi käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusalue. KYK on joukko opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, joita yhdistää kiinnostus tähän alueeseen. Olemme pitäneet yhteen kokoavaa sateenvarjoa tai rihmastoa parempana yhteenliittymisen muotona kuin hallinnollista yksikköä.

KYK syntyi vuonna 1998 nimellä Research Unit for Social and Comparative Studies in Education (SOCE) (ks. historia). Suomensimme nimen vuonna 2007, sillä vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta lähtien osa kasvatustieteiden opetuksesta peruspinnoista syventäviin on esiintynyt otsikon ”Kasvatus, yhteiskunta, kulttuuri” alla. KYK vastaa myös kasvatustieteiden syventävien metodiopintojen jaksosta S 3.3. Yhteiskuntatieteellinen tutkimusote. Opetustarjontamme löytyy kootusti Opetus-sivulta.

Viimeisimpänä opetuksellisena innovaationamme on syksyllä 2008 aloittanut Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma (KSP), jota on koordinoitu kasvatustieteen (vuodesta 2010 alkaen käyttäytymistieteiden) laitoksella.

Vuonna 2008 käynnistyi opetusministeriön rahoituksella Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen kehittämishanke (TASUKO), jonka taustana on KYK:in naistutkijoiden opetus- ja tutkimuskokemus.

Lukuvuoden päättävä KYK-tiedekuntaseminaari on muodostunut foorumiksi, johon olemme koonneet yhteiskunnallista kasvatustutkimusta myös tiedekuntamme muista laitoksista ja laajemmaltikin. Seminaarin erityisyys on kautta vuosien ollut se, että papereita ovat voineet esittää ja myös esittäneet tasaveroisesti kaikki professoreista graduntekijöihin.

KYK:in perusta on tutkimuksessa. KYK:läisten keskeisiä tutkimuskohteita ovat erityisesti:

  • Kansalaisuus, koulutus, sukupuoli ja erot (KUFE)
  • Koulutuksen uusi politiikka ja hallinta (KUPOLI)
  • Lärande och det mångkulturella samhället (LOMS)
  • Intercultural Bilingual Education in Latin America (IBE)

Kaikilla näillä alueilla on tarjolla gradu- ja jatkokoulutusseminaareja.