Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Undervisning tidigare år, hösten 2014 till våren 2017

HÖSTEN 2016

403541 Introduktion till kulturtolkning (MKK311), 5 sp (25 stud.)
Period I:
5.9. må 10–12 U38 A225, 12.9.–17.10. må 10–14 huvudbyggnad sal 4 och 16.9.–23.9. fr 12–14 huvudbyggnad sal 4, Derek Fewster. Kursen inleds må 5.9.2016 med utdelning av uppgift i U38 A225 kl 10.

403542 Temaseminarium I (MKK312), 5 sp (17 stud.)
Period I–II:
8.9.–15.12. to 12–14 U38 D113, Derek Fewster, Peter Stadius, Jan Lindström och Åsa Mickwitz.

403544 Berättelsen som förståelse- och kommunikationsform (MKK321), 5 sp
Period II:
31.10.–12.12. må 10–12 huvudbyggnad sal 14 och 2.11.–14.12. on 12–14 huvudbyggnad sal 14, Niklas Forsberg.    

403546 Text och analys (MKK323/NLI290), 5 sp
Period I:
6.9.–18.10. ti 14–16 U40 sal 9 och 7.9.–19.10. on 10–12 U40 sal 13, Hadle Andersen, Claus Andersen och Ebba Witt-Brattström.   

403547 Retorisk analys (MKK324/NNS290/NNN399), 5 sp
Period I:
8.9.–20.10. to 8–10 U38 B114, Carita Rosenberg-Wolff.  
 
403550 Litteraturkritikens historia (MKK331), 5 sp
Period II:
1.11.–13.12. ti 12–14 U38 D113 och 25.11.–9.12. fr 12–14 U38 B114, Fredrik Hertzberg.    

403756 Yrkeslivsorientering och kulturjobb (MKK350T/Hhr340T), 5 sp (25 stud.)
Period I–II:
23.9.–16.12. fr 10–12 U38 D112, Derek Fewster, Julia von Boguslawski och Pieter Claes.

406318 Vetenskapligt skrivande – skriv din pro gradu, del II (gamla gruppen) (MKK351), 10 sp. Fortsätter från våren 2016.
Period I–II: 7.9., 14.9., 5.10., 19.10., 2.11., 9.11. och 23.11. on 16–18, huvudbyggnad sal 11, Åsa Mickwitz. 

405210 Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp (17 stud.)
Period I–II: 6.9.–13.12. ti 16–18 U38 D113, Björn Forsén och Ebba Witt-Brattström.     

715088 Medieforskning och journalistikkritik (JOURN G4), 5 sp (25 stud.)
Period II:
2.11.–14.12. on 12–15 SSKH210 (SOC&KOM), Jaana Hujanen och Klas Backholm (motsvarar magisterprogrammets tidigare 71791, JOURN G6 Medieforskning och mediekritik)


Påbyggnadskurser (Historia)

406015 Introduktion till historieforskningen (HHH241), 5 sp
Period II: 1.11.–13.12. ti 14–16 U38 A219 och 3.11.–15.12. to 14–16 U38 A219, Henrika Tandefelt och Björn Forsén.

400940 Proseminariets övningskurs (HHR234), 4 sp
Period I–II: 7.9.–14.12. on 14–16 U38 A219, Henrika Tandefelt.

Påbyggnadskurser (Nordiska språk)

406578 Svenskans utveckling och variation (NNS190), 5 sp
Period II:
31.10.–12.12. må 14–16 U40 sal 9 och 2.11.–14.12. on 16–18, U40 sal 9, Beatrice Silén, Terhi Ainiala och Therese Lindström Tiedemann.  


Påbyggnadskurser (Nordisk litteratur)

405700 Introduktion till litteraturvetenskap (NLI150), 10 sp
Period I–III:
8.9.–2.3. to 10–12 U40 sal 24 och 9.9.–3.3. fr 11–12 U40 sal 26, Trygve Söderling, Hadle Andersen och Ebba Witt-Brattström.

403862 Nyare finländsk litteratur (NLI182), 5 sp
Period I–II:
6.9.–13.12. ti 16–18 U40 sal 11 och 7.9.–14.12. on 11–12 U40 sal 5, Trygve Söderling och Topi Lappalainen.

405701 Litteraturens fält och villkor (NLI152T), 4 sp
Period I–II:
8.9.–15.12. to 12–14 U40 sal 27, Trygve Söderling.


VÅREN 2017

406318 Vetenskapligt skrivande – skriv din pro gradu, del I (ny grupp) (MKK351), 5 sp
Period III–IV:
14.3., 28.3., 11.4., 25.4. och 2.5. ti 16–18 U38 F205, Åsa Mickwitz.  

406318 Essäistik ovh vetenskaplighet (MKK351), 5 sp (20 stud.)
Period IV:
15.3.–3.5. on 10–12 U40 sal 26, Merete Mazzarella.   

403554 Temaseminarium II (MKK313), 5 sp (17 stud.)
Period III–IV:
19.1.–4.5. to 12–14 U38 D112, Derek Fewster och Trygve Söderling.

406300 Historiekultur och historiebruk (MKK232/Hhr232)
Period III–IV:
16.1.–24.4. må 12–14 U38 D112, Derek Fewster och Ylva Grufstedt.    

405210 Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp. Fortsätter från hösten.
Period III–IV:
19.1.–4.5. to 16–18 U38 D113, Beatrice Silén och Henrika Tandefelt.

406317 Interkulturell kommunikation (MKK333), 5 sp (20 stud.)
Viktigt! Kursens tider kommer eventuellt att bytas från vad som tidigare skrivits! Alla anmälda informeras om förändringarna så fort som möjligt. Kursen avses fortfarande bli av i period III.
Period III:
18.1.–1.3. on 10–12 U38 F205 och 24.1.–28.2. ti 10–12 U38 D112, Heidi Johansson

403553 Medialisering av kultur (MKK334), 5 sp (20 stud.)
Period IV. Distansundervisning, om tider och platser meddelas senare, Lars Lundsten.

405982 Kulturens rumsliga dimensioner (MKK332), 5 sp 
Period IV: 15.3.–3.5. on 14–18 U38 A205, Peter Stadius och Rainer Knapas.
   
Specialiseringskurser, alternativ t.ex.

400935 The Game of History (MKK351/Hhr360/Hyl214A/Hss213B), 5 sp (20 stud.)
Special registration required to attend the course. More information will be given before the registration period begins. Additional full day workshops for 23.2.2017–24.2.2017 and 10.5.2017–12.5.2017 will be announced later.
Period III–IV: 13.1.–17.2. fr 13–16 U38 D112 och 3.3.–7.4. fr 13–16 U38 D112, Derek Fewster, Ylva Grufstedt, Miika Sunnila och Markus Reunanen.

406301 Digital humaniora (MKK351/HHR233), 5 sp (20 stud.)
Period IV: 14.3.–2.5. ti 12–14 U38 A206 och 15.3.–3.5. on 12–14 U38 A206, Derek Fewster och Ylva Grufstedt.


Påbyggnadskurser (historia)

400923 Perspektiv på Östersjöregionen historia (HHR130/223/224), 5 sp
Period III–IV: 19.1.–4.5. to 14–16 U38 A132, Henrika Tandefelt.

406017 Metodstudier (HHH243), 1 sp
Period IV: 13.3.–24.4. må 10–12 U38 F211 och 17.3.–5.5. fr 10–12 U38 F211, Risto Marjomaa, Heikki Mikkeli och Niklas Jensen-Eriksen   


Påbyggnadskurser (nordiska språk)

406580 Språkvård (NNS265), 6 sp
Period III–IV:
17.1.–2.5. ti 12–14 U40 sal 9, Maria Green-Vänttinen.

405331 Språk och samhälle (NNN291), 4 sp
Period III:
17.1.–28.2. ti 10–12 huvudbyggnad sal 7, Jan Lindström.  

406247
Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYK110), 3 sp, med avtalad tilläggsdel, 2 sp
Period III–IV:
16.1.–24.4. må 12–14 Brobergsterassen 10, Aurora, sal 224, Therese Lindström-Tiedemann.


Påbyggnadskurser (Nordisk litteratur)

405700
Introduktion till litteraturvetenskap (NLI150), 10 sp. Fortsätter från hösten 2016.
Period I–III: 8.9.–2.3. to 10–12 U40 sal 24 och 9.9.–3.3. fr 11–12 U40 sal 26, Trygve Söderling, Hadle Andersen och Ebba Witt-Brattström.

403866 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (NLI272), 5 sp
Period III–IV:
17.1.–2.5. ti 14–16 U40 sal 9 och 18.1.–3.5. on 11–12 U40 sal 9, Trygve Söderling, Ebba Witt-Brattström och Helga Hilmisdóttir 


HÖSTEN 2015


403542, Temaseminarium I (MKK312), 5 sp (17 stud.)
I-II, to 12-14 U38 D112,  Derek Fewster, Peter Stadius, Jan Lindström, Åsa Mickwitz, 3.9.2015–10.12.2015.I period II dessutom on 4.11, 18.11 & 2.12. 10-12 i U38 sal A132.

403541, Introduktion till kulturtolkning (MKK311), 5 sp (25 stud.)
I, må 10-14 Huvudbyggnad Sai 21 & fre 18.9 & 25.9.2015 12-14 Huvudbyggnad Sal 16 Derek Fewster och gästföreläsare, 7.9–12.10.2015.
Kursen inleds må 31.8.2015 med utdelning av uppgift i U38 A219 kl 10.

403756, Yrkeslivsorientering och kulturjobb (Hhr340T/MKK350T), 5 sp (25 stud.)
II-III, fre 12-14 U38 D112, Derek Fewster, Julia von Boguslawski, Pieter Claes & gästföreläsare, 2.10–18.12.2015. Observera tillfället 9.10 är 12-15.

403545, Historiekultur och historiebruk (MKK322/HHR232/HHR350/HHR360), 5 sp (25 stud.) Kursen fortsätter på våren 2016.
II(-III), må 12–14 U38 D113, Derek Fewster, 26.10–7.12.2015

405210, Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp  (17 stud.)
I-II, ti 16-18 U38 D113 , Björn Forsén  & Ebba Witt-Brattström, 8.9–8.12.2015     

403546, Text och analys (MKK323), 5 sp  (25 stud.)
I, ti 16-18 U38 B107 & on 10.00–12.00 U38 B107, Merete Mazzarella, 1.9 -14.10.2015

403544, Berättelsen som förståelse- och kommunikationsform (MKK321), 5 sp
II, on 14-16 PR Sali 14 & fr 14-16 PR Sali 14, Bernt Österman , Nora Hämäläinen, 28.10–11.12.2015

403550, Litteraturkritikens historia (MKK331), 5 sp
II, on 12-14 U38 D112,Fredrik Hertzberg, 28.10-9.12.2015

406318, Vetenskapligt skrivande - skriv din pro gradu, del II (gamla gruppen) (MKK350/351), 5 sp. Fortsätter från våren 2015.
I-II, sju valda onsdagar, 16-18: huvudbyggnad sal 11, utom 16.9 i AUD II & 28.10 i sal 9. Åsa Mickwitz, 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11 & 25.11.2015

715088, JOURN G4 Medieforskning och journalistikkritik, 5 sp
II, (se kursplan i Oodi), Jaana Hujanen, 28.10-9.12.2015
(motsvarar magisterprogrammets tidigare 71791, JOURN G6 Medieforskning och mediekritik)


Påbyggnadskurser (Historia)

406298, Synteser om 1900-talets historia: en studiecirkel (HHR120/223/224, 5 sp, 12 stud.)
I-II ti 12-14 U38 A225, Henrik Meinander, 8.9–15.12.2015

406015, Introduktion till historieforskningen (HHH241, 5 sp)
II, ti och to 14-16 U38 A219, Henrika Tandefelt och Björn Forsén, 27.10–10.12.2015

 

VÅREN 2016 (korrigerad 18.12.2015)

403554, Temaseminarium II (MKK313), 5 sp (17 stud.)
III-IV, to 12-14 U38 D112, Derek Fewster, Trygve Söderling, gästföreläsare, 21.1–28.4.2016.                

403545, Historiekultur och historiebruk (MKK322/HHR232/HHR350/HHR360), 5 sp. Fortsätter från hösten.
(II-)III, må 12–14 U38 D112 & mån 11.1.2016 kl 12-16 U38 D112, Derek Fewster, 11.10–29.2.2016.

405210, Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp. Fortsätter från hösten.
II-IV, to 16-18 U38 D113 Henrika Tandefelt & Beatrice Silén, 21.1–28.4.2016.

406317, Interkulturell kommunikation (MKK333), 5 sp (20 stud.)
III, on & to 10-12 U38 A206 (on 10-12 U38 A132 24.2. och 2.3.), Veronika Honkasalo & Ming Young Lee, 20.1–3.3.2016  [OBSERVERA tiderna kan förändras ännu, kursen under planering]

403553, Medialisering av kultur (MKK334, 5 sp (20 stud.)
III-IV, ti 12-14 U38 A206, Lars Lundsten, 19.1–3.5.2016.

406318, Vetenskapligt skrivande - skriv din pro gradu, del I (ny grupp) (MKK350/351), 5 sp. Kursen fortsätter sedan hösten 2016.
III-IV, valda ti 16-18 U38 B114, Åsa Mickwitz, 1.3, 15.3, 5.4, 19.4 & 3.5.2016.

402025, Retorisk analys (MKK324,NNN399/NPO290/NNS290), 5 sp
IV, må 10-12 U40 sal 22,Hadle Andersen, 14.03–02.05.2016   (OBSERVERA ny tid och lärare)

405415 (405426 i Oodi), Kulturforskning: en demonstrationskurs (MKK332/XAK150N/XAK270N) 5 sp.
IV, on 14-18 U38 D113,Peter Stadius, Rainer Knapas, 16.3-4.5.2016. 

    
Specialiseringskurser, alternativ t.ex.

400935, From Civilization to the Witcher - Games as Culture and History (MKK351/HHR222), 5 op (20 stud.)
IV, Friday 12-14 (& Monday-Thursday 10-14, 9-12.5) U38 D112, Derek Fewster, Ylva Grufstedt 18.3-12.5.2016

406301, Digitala källor och medier (MKK351/HHR233, 5 sp, 20 stud.)
IV ons 12-14 U38 A206, Derek Fewster & Jessica Parland-von Essen, 16.3–4.5.2016


Påbyggnadskurser (historia)


400923, Perspektiv på Östersjöregionen historia (HHR130/223/224, 5 sp)
III-IV to 14-16 U38 A219, Henrika Tandefelt, 21.1–28.4.2016


HÖSTEN 2014

403542, Temaseminarium I (MKK312), 5 sp
I-II, to 12-14 period I U38 D113 utom 25.9 U38 A132, period II U38 B114, Derek Fewster, Peter Stadius, m.fl., 4.9.2014–11.12.2014
                    (anm. 12.8.14 klo 00.00-27.8.14 klo 23.59)

403541, Introduktion till kulturtolkning (MKK311), 5 sp
I, må 10-14 Huvudbyggnaden sal 8 & fre 19.9 & 26.9 12-14 huvudbyggnaden sal 15, utom 15.9 10-12 sal 15 & 12-14 sal 8, Derek Fewster och gästföreläsare, 1.9–13.10.2014
Kursen inleds må 1.9.2013 med utdelning av uppgift i U38 A219 kl 10
                     (anm. 12.8.14 klo 00.00-27.8.14 klo 23.59)

403756, Yrkeslivsorientering och kulturjobb (Hhr340T/MKK350T), 5 sp
II-III, fre 12-14 U38 D112 & on 26.11 10-12 U38 D113, Julia von Boguslawski, Pieter Claes & Derek Fewster, 3.10–19.12.2014.
                     (anm. 2.9.14 klo 00.00-24.9.14 klo 23.59)

403546, Text och analys (MKK323), 5 sp
I, ti 16-18 U40 sal 7 & on 10.00–12.00 U40 sal 8, Merete Mazzarella, 2.9.2014 -15.10.2014
Obs! 10.9.2014 i U40 sal 2.
                      (anm. 12.08.14 klo 00.00-27.08.14 klo 23.59)
 
406318, Vetenskapligt skrivande - skriv din pro gradu, del II (MKK350/351), 5 sp
I-II, on 16-18 Huvudbyggnaden sal 11  Åsa Mickwitz, 3.9.14, 17.9.14, 1.10.14, 15.10.14, 29.10.14, 12.11.14, 26.11.14
                      (gamla gruppen)

403544, Berättelsen som förståelse- och kommunikationsform (MKK321), 5 sp
II, on 14-16 huvudbyggnadens sal 14 & fre 14-16 huvudbyggnadens sal 15, Bernt Österman , Nora Hämäläinen, Jens Silfvast, 29.10.2014-12.12.2014
                      (anm. 07.10.14 klo 00.00-22.10.14 klo 23.59)

403545, Historiekultur och historiebruk (MKK322/HHR232/HHR350/HHR360), 5 sp
II-III, må 12–14 U38 D112, Derek Fewster, 27.10.2014–23.2.2015  
                     (anm. 7.10.14 klo 00.00-22.10.14 klo 23.59)

403550, Litteraturkritikens historia (MKK331), 5 sp
II, ons 12-14, U38 A205, tillkommer 2 tillfällen som bokas med studenterna, Fredrik Hertzberg,  29.10.2014-10.12.2014
                      (anm. 07.10.14 klo 00.00-22.10.14 klo 23.59)

405210, Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp
I-II, ti 16-18 U38 D113, Björn Forsén & Ebba Witt-Brattström, 9.9–9.12.2014     
(MKK360, I+II ger 10 sp, max 15 studenter)
                      (anm 12.8.14 klo 00.00-27.8.14 klo 23.59)

71791, JOURN G6 Medieforskning och mediekritik, 4 op (för MKK325 som 5 sp med tilläggsuppgifter)
I, on 3.9-15.10, 12-14 210, ti 9-23.9 12-14 210 samt ti 30.9 12-15 224, ti 7.10 12-15 224 & ti 14.10 9-16 224, Jaana Hujanen 3.9.2014 -15.10.2014
                      (anm. 01.08.14 klo 09.00-02.09.14 klo 23.59)            


VÅREN 2015

403554, Temaseminarium II (MKK313), 5 sp
III-IV, to 12-14 U38 D112, Derek Fewster, Åsa Mickwitz, Jan Lindström, Trygve Söderling, 15.1.2015–30.4.2015                     
                      (anm. 16.12.14 klo 00.00-7.1.15 klo 23.59)

402025, Retorisk analys (NNN399/NPO290/NNS290), 5 op
IV, on 08-10, Carita Rosenberg-Wolff, 11.3.2015–29.4.2015

                      (max 14, anm. 03.02.15 klo 08.00-16.02.15 klo 23.59)

405415, Kulturforskning: en demonstrationskurs (XAK150N/XAK270N), 5 op
III-IV, on 14-16 ……  Peter Stadius, Rainer Knapas, 14.1–29.4.2015
                      (anm 02.12.14 klo 08.00-12.01.15 klo 23.59)

405210, Pro gradu -seminarium (MKK360), 10 sp  
III-IV, to 16-18 U38 A219, Henrik Meinander & Beatrice Silén, 15.1-30.4.2015
(MKK360, I+II ger 10 sp, max 15 studenter)

403545, Historiekultur och historiebruk (MKK322/HHR232/HHR350/HHR360), 5 sp
II-III (forts. från hösten), må 12–14 U38 D112, Derek Fewster, 12.1–23.2.2015, Tillfället 12.1.2015 10-14 i U38 F205.

406317, Interkulturell kommunikation (MKK333, 5 sp, max 20 studenter)
III, on 10-12 U38 A206, to 10-12 D112, Veronika Honkasalo, Lina Laurent, Ming Young Lee & Maryan Abdulkarim, 14.01-26.02.2015 (OBS undantaget: to 22.01.2015, 10-12 i A132) 
(anm 16.12.14 klo 08.00-07.01.15 klo 23.59)

403553, Medialisering av kultur (MKK334, 5 sp, max 20 studenter)
III-IV, ti 12-14 U38 A206, Lars Lundsten, 13.01-28.04.2015
(anm 16.12.14 klo 08.00-07.01.15 klo 23.59)

Vetenskapligt skrivande – skriv din pro gradu, del I (MKK350/351, 5 sp) Ny grupp
Motsvarar även kursen Vetenskaplig framställning (Språkalliansen) (NNS500). Ersätter antingen påbyggnadsstudiernas "Avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande" eller 5 sp ur MKK350/351 Specialiseringsstudier. Magisterprogrammets studerande har företräde, men kursen lämpar sig för studerande i historia, nordiska språk och nordisk litteratur. Kursen avslutas med sju tillfällen hösten 2014.
III-IV, ti 16-18 huvudbyggnaden sal 11, Åsa Mickwitz, (ny grupp 2015): 24.2, 10.3, 24.3, 14.4 & 28.4.2015


(2011-2014)

(2008-2011)