Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Påbyggnadskurser 2014-

Information för studerande som behöver avlägga påbyggnadsstudier.

Observera att eventuella språkstudier som fakulteten kräver i antagningsbrevet kapar studiepoäng av magisterprogrammets ordinarie 120 sp. Krävda språkstudier inverkar inte på påbyggnadsstudiernas omfång.

Påbyggnadsstudier 2016-

Standardmaximum: 10 sp + vetenskapligt skrivande 5 sp + valbara 5 sp

Historia, maximalt 20 sp påbyggnader

Du bör avlägga följande studieavsnitt:                         

 • 406015 Introduktion till historieforskning (HHH241), 5 sp
 • 400940 Proseminariets övningskurs (HHR234), 4 sp, samt ett avsnitt ur 406017 Metodstudier (HHH243), 1 sp
 • en avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande, 5 sp

Därtill bör du avlägga en av följande:

 • 406298 Nutidshistoria (HHR120), 5 sp
 • 400923 Östersjöregionens historia (HHR130), 5 sp

 

Nordiska språk, maximalt 20 sp påbyggnader

Du bör avlägga följande studieavsnitt:   

 • 406580 Språkvård (NNS265), 6 sp 
 • 405331 Språk och samhälle (NNN291), 4 sp
 • en avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande, 5 sp

Därtill bör du avlägga en av följande:

 • 406578 Svenskans utveckling och variation (NNS190), 5 sp
 • 406247 Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYK110), 3 sp, med avtalad tilläggsdel, 2 sp

                     
Nordisk litteratur, maximalt 20 sp påbyggnader

Du bör avlägga följande studieavsnitt:

 • 405700 Introduktion till litteraturvetenskap (NLI150), 10 sp 
 • en avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande, 5 sp

Därtill bör du avlägga en av följande:

 • 403866 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (NLI272), 5 sp
 • 403862 Nyare finländsk litteratur (NLI182), 5 sp
 • 405701 Litteraturens fält och villkor (NLI152T), 4 sp med ett avsnitt ur 402080 Litteraturteori (NLI295), 1 sp

 

 

Påbyggnadsstudierna maximalt följande 2014-2015:

Historia


HHH241 Introduktion till historieforskning (5 sp)

HHR120 Nutidshistoria (5 sp),

HHR130 Östersjöregionens historia (5 sp),

HHR222 Idé- och kulturhistoria (5 sp),

samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

 

  

Nordisk litteratur

NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap (5 sp enligt avtal),

NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (5 sp),

NLI182 Nyare finländsk litteratur (5 sp),

NLI295 Litteraturteori (5 sp),

samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

 

Nordiska språk


NNS190 Svenskans utveckling och variation (5 sp),

CYK110 Grundkurs i allmän språkvetenskap (3 sp, samt avtalad tilläggsdel (2 sp),

NNS265 Språkvård (6 sp),

NNS291 Språk och samhälle (4 sp),

samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)