Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Undervisning det aktuella läsåret

Kursanmälning 2017 - 2018

Anmälningstiden börjar:

  • kurser som börjar i period I: 15.8. kl. 9.00
  • kurser som börjar i period II: 3.10. kl. 9.00
  • kurser som börjar i period III: 12.12. kl. 9.00
  • kurser som börjar i period IV: 13.2. kl. 9.00

Anmälningen sker i WebOodi.

Undervisning 2017 - 2018

Höstterminen 2017

Obligatoriska studier

MKK-311/MKK311 Introduktion till kulturtolkning, 5 sp
Period I, 7.9.–19.10. to 12–16, huvudbyggnad, aud XI och 19.9. och 26.9. ti 12–14, U38 B107, Derek Fewster, Ebba Witt-Brattström, Ainur Elmgren, Henrik Meinander, Peter Stadius, Lars Lundsten och Beatrice Silén

MKK-312/MKK312 Temaseminarium I, 5 sp (inkl. ISP)
Period I–II, 4.9.–11.12. må 10–12, U38 F205, Derek Fewster och Peter Stadius    

MKK-341/MKK350T Yrkesliv och kulturjobb, 5 sp
Period I–II, 11.9., 2.10.–11.12. må 14–16, huvudbyggnad, sal 21 och 25.9. må 14–17, huvudbyggnad, sal 21, Julia von Boguslawski, Pieter Claes och Derek Fewster

MKK-351/MKK362 (delvis) Seminarium I, 5 sp (inkl. ISP)
Period I–II, 5.9.–12.12. ti 16–18, Porthania, P518, Björn Forsén och Ebba Witt-Brattström

Valbara studier

MKK-321/MKK321 Berättelsen som förståelse- och kommunikationsform, 5 sp
Period II, 31.10.–12.12. ti 12–14, U38 B107 och 2.11.–14.12. to 10–12, huvudbyggnad, aud XI, Niklas Forsberg och Nora Hämäläinen

MKK-323/MKK323/NOR-L311 Analys och tolkning av litteratur, 5 sp
Period I–II, 6.9.–13.12. on 16–18, U40 A112, Julia Tidigs

MKK-324/MKK324 Retorisk analys, 5 sp
Period I, 7.9.–19.10. to 8–10, U40 sal 19, Carita Rosenberg-Wolff

MKK-325/MKK325/MSV-JK301 Synvinklar på medie- och kommunikationsforskning, 5 sp
(Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper)
Period I, 6.9. on 9–12, Soc. & Komm. sal 219, 13.9.–20.9. on 12–15, U37, seminarierum 3, 27.9. on 9–12, Soc. & Komm. sal 219, 4.10. on 12–15, U37, seminarierum 3, 11.10.–18.10. on 9–12, Soc. & Komm. sal 219, Camilla Haavisto

MKK331/MKK-323 Litteratur och samhälle, 5 sp
Period II, 31.10.–12.12. ti 10–12, U38 F205 och 7.12. och 14.12. to 14–16, U38 D112, Fredrik Hertzberg

MKK-344/MKK351/ALKU-E312/ENS-330 Den nordiska välfärdsstatens kulturhistoria, 5 sp (Specialiseringsstudier)
Period II, 31.10.–12.12. ti 14–16, U38 F205 och 2.11.–14.12. to 12–14, U38 A206, Peter Stadius

MKK-346/MKK351 Myter, fördomar och skumma tankar, 5 sp (Specialiseringsstudier)
Period II–III, 30.10.–11.12. (fortsätter på vårterminen) må 12–14, U38 A205, Derek Fewster

MKK-349/MKK351 Vetenskapligt skrivande, 5 sp (grupp 1, fortsätter från våren 2017)
Period I–II, 11.9., 25.9., 9.10.–16.10., 30.10., 13.11. och 27.11. må 16–18, Porthania, P417, Åsa Mickwitz

Vårterminen 2018

Obligatoriska studier

MKK-313/MKK313 Temaseminarium II, 5 sp (inkl. ISP)
Period III–IV, 15.1.–30.4. må 10–12, U38 B107, Derek Fewster och Kristina Malmio

MKK-352/MKK362 (delvis) Seminarium II, 5 sp (inkl. ISP och HowULearn)
Period III–IV, 16.1.–24.4. ti 16–18, U40 sal 23, Beatrice Silén

Valbara studier

MKK-322/MKK322 Historiekultur och historiebruk, 5 sp
Period III–IV, 18.1.–1.3. och 22.3.–26.4. to 12–14, U38 A132 och 15.3. och 3.5. to 12–16, U40 sal 11, Derek Fewster

MKK-331 Kulturens digitala dimensioner, 5 sp
Period IV, 12.3.–26.3., 9.4. och 23.4.–30.4. må 12–14, U38 A132, 16.4. må 12–14, U40 sal 19 och 15.3.–12.4., 26.4.–3.5. to 10–12, U38 F205, 19.4. to 10–12, U40 sal 19, Derek Fewster och Jessica Parland-von Essen

MKK-332/MKK332/ALKU-E317/ENS-339 Kulturforskning: en demonstrationskurs, 5 sp
Period IV, 14.3.–2.5. on 14–18, U38 F205 (kl. 14–16), Peter Stadius och Rainer Knapas

MKK-333/MKK333 Interkulturell kommunikation, 5 sp
Period III, 16.1.–27.2. ti 10–12 och 18.1.–1.3. to 10–12, U38 F205, Heidi Johansson

MKK-334/MKK334 Medialisering av kultur, 5 sp
Period III–IV, 16.1.–24.4. ti 12–14, U35, seminarierum 114, Lars Lundsten

MKK-349/MKK351 Vetenskapligt skrivande, 5 sp (en ny grupp)
Period III–IV (fortsätter hösten 2018), 15.1.–30.4. må 16–18, U40 sal 9, Åsa Mickwitz

MKK-346/MKK351 Myter, fördomar och skumma tankar, 5 sp (fortsätter från hösten 2017) (Specialiseringsstudier)
Period II–III, 15.1.–26.2. må 12–14, U38 B107, Derek Fewster

MKK-347/MKK351 Games and History: Playing with Time and Culture, 5 sp (Specialiseringsstudier, även för Historia och Digital Humanities)
Period (III–) IV, 2.3. fr 10–11, SSKH 234, 16.3.–4.5. fr 10–12, U38 A206, 7.5. må 10–14, 8.5. ti 10–14 och 11.5. fr 10–14, U38 A132, Derek Fewster