Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster(at)helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Tentamenstillfällen

kuva

Magisterprogrammets egna avsnitt

Tidpunkterna och förfarandet följer den arrangerade institutionens ordinarie tentamenspraxis. Tentdagarna är fr.o.m. hösten 2010 gemensamma med fakultetens tillfällen.

Anmälningsförfarandet och tentamensstrukturen har förnyats hösten 2014 för hela fakulteten, se tentamensinfot på FLAMMA..Magisterprogrammets tentdagar är alternativen B & C. Kurser arrangerade av andra institutioner följer respektive institutions praxis.

Tentdagarna för påbyggnadsstudier enligt nivå och läroämnets praxis, se FLAMMA. Således tenteras koder på 100 på grundstudiedagar, koder på 200 på ämnesstudiedagar och koder på 300 på fördjupade dagar.

Skrivtiden är maximalt 4 timmar för litteraturförhör och 2 timmar för kursförhör. Anmälningsinformationen ifylles noggrannt och inlämnas i tid. Förhandla med tentatorn före anmälan!

 

Uppdaterad 25.8.2014