Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Pro gradu -avhandling

kuva

Systemet till 31.7.2017:

Examensavhandlingen skrivs inom en av de involverade disciplinerna. Den erhållna examen är filosofie magister i (alternativt) nordiska språk/nordisk litteratur/historia inom programmet kultur och kommunikation.

Examensavhandlingen handleds alltid primärt inom det egna huvudämnet av den egna professorn.

OBSERVERA I: Läsårets sista inlämningsdag för examensavhandlingen av gamla systemet är den 25 april 2017 (Historia) & ... april 2017 (Nordisk litteratur, nordiska språk).

OBSERVERA II: Systemet med anmälningar till publiker har avskaffats läsåret 2016-2017. Studenten får sitt examensbevis två veckor efter inlämnad ansökan.

 

Systemet från 1.8.2017:

Examensavhandlingen skrivs för en av de fyra involverade studielnjerna. Den erhållna examen är Filosofie magister i magisterprogrammet i kultur och kommunikation med (alternativt) specialisering i nordiska språk, nordisk litteratur, historia eller Nordenstudier..

 

 

 

 

Uppdaterat 17.8.2016