Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Examensfordringar, samtliga år

kuva

Studierna påbörjade hösten 2008

Studierna påbörjade hösten 2009, 2010 eller 2011

Studierna påbörjade hösten 2012 eller 2013

Studerande kan övergå till nyare fordringar med att diskutera motsvarigheter med programkoordinatorn.

Studierna påbörjade 2014

De officiella kraven finns i Weboodi. Öppna sidan och gå via "I studiehandboken", "Humanistiska fakulteten", "Historiska institutionen", "Magisterprogrammet kultur och kommunikation" och "Examensstruktur".

403600 Magisterprogrammet Kultur och kommunikation, fördjupade studier (MKK300) Studier i magisterprogrammet (minst 120 sp)

406313 Text och kontext (MKK310, 15 sp)
                 Avlägg följande studieperioder:
403541 Introduktion till kulturtolkning        (MKK311, 5 sp)
403542 Temaseminarium I                         (MKK312, 5 sp)
403554 Temaseminarium II                        (MKK313, 5 sp)

406314 Kulturanalysens former (MKK320, 15-20 sp)
                 Avlägg minst fyra av följande studieperioder:
403544 Filosofiska perspektiv på tolkning (MKK321, 5 sp)
403545 Historiekultur och historiebruk       (MKK322, 5 sp)
403546 Text och analys                                (MKK323, 5 sp)
403547 Retorisk analys                                (MKK324, 5 sp)
403548 Medie- och journalistikforskning   (MKK325, 5 sp)

406315 Media och kritik (MKK330, 10-15 sp)
                 Avlägg minst tre av följande studieperioder:
403550 Litteraturkritikens historia               (MKK331, 5 sp)
403551 Kulturens rumsliga dimensioner (MKK332), 5 sp 
406317 Interkulturell kommunikation         (MKK333, 5 sp)
403553 Medialisering av kultur                     (MKK334, 5 sp)

406316 Arbetsinriktad praktik och specialiseringsstudier (MKK350, 10-20 sp)
                 Avlägg sammanlagt 10 studiepoäng av följande studieperioder:
403757 Arbetspraktik                                         (MKK350H, 3–10 sp)
403756 Orienterande studier i arbetslivet     (MKK350T, 3–10 sp)
                 Samt avlägg följande studieperiod, alternativt med MKK320 & MKK330:
406318 Specialiseringsstudier                      (MKK351, 10 sp)

405210 Pro gradu-seminarium (MKK360, 10 sp)
                 Avlägg följande studieperioder:
405211 Individuell studieplan                      (MKK361, 2 sp)
405212 Seminarium                                      (MKK362, 8 sp)

403559 Pro gradu-avhandling (MKK800, 40 sp)

 

4006660 Maturitetsprov i magisterexamen, Humanistiska fakulteten
                 Avlägg ett av följande studieavsnitt enligt examensspråk:
403071 Maturitetsprov i magisterexamen, på finska     (YY002MS, 0 sp)
403073 Maturitetsprov i magisterexamen, på svenska (YY002MR, 0 sp)
403075 Maturitetsprov i magisterexamen, i annat språk än finska/svenska (YY002MO, 0 sp)

 

 

 

Uppgifter förnyade 26.8.2014