Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Eriksson
sofia.e.eriksson@helsinki.fi

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Studier

Programmet har en universitetslektor vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning fr.o.m. hösten 2012 med en viss undervisningsskyldighet även i läroämnet historia. Universitetslektorn handhar även kursplaneringen, studiehandledningen och ISP-ärendena samt praktikarrangemangen.

I övrigt är undervisningen uppbyggd dels av redan befintliga kurser, dels av för programmet planerade nya studieavsnitt: Undervisningspersonal erhålles främst från de i planeringen och styrgruppen involverade institutionerna, vilka är:

 

  • Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning (läroämnet Historia),
  • Finska, finskugriska och nordiska institutionen (läroämnet Nordiska språk och läroämnet Nordisk litteratur),
  • Institutionen för världens kulturer (läroämnet Nordenstudier) samt
  • Svenska social- och kommunalhögskolan (Institutionen för journalistik).

 

 

Uppdaterad 25.2.2013