Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Viktig information det aktuella läsåret

 

OBSERVERA: Läsårets sista inlämningsdag för examensavhandlingen är den 25 april 2017 (Historia) & ... april 2017 (Nordisk litteratur, nordiska språk).

--------------------------------------------------

Nya studeranden - i synnerhet ni som inte tidigare varit verksamma inom Helsingfors universitet - uppmanas skriva in sig omgående och skaffa sig tillgång till universitetets datanät och dess centrala beståndsdelar (ALMA, OODi, MOODLE och WEBMAIL).

Anmäl era e-postadresser inom ...@helsinki.fi till programkoordinatorn genast ni har dem!

All studiehandledning och korrespondens över nätet sköts alltid genom universitets e-postadresser.

Observera att frånvaroanmäld studerande inte har tillgång till denna adress.

-----------------------------------------------------

Studieperioder 2016-2017:

Period I, 5.9–21.10.2016, v. 36–42

Läsveckan v.. 43 - Ingen kontaktundervisning!

 

Period II, 31.10–16.12.2016, v. 44–50

Läsveckan v. 51 - ingen kontaktundervisning!

 

Intensivveckan v.1- 2 ]

Period III, 16.1–3.3.2017, v. 3–9

Läsveckan v. 10 - Ingen kontaktundervisning!

Period IV, 13.3–5.5.2015, v. 11–18

varav Påskhelg 13.4–19.4.2017, Ingen kontaktundervisning!

[ Intensivsveckorna v. 19-22 ]Uppdaterad 17.8.2016