Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Studieguider

(26.8.2014) Språkcentrums elektroniska studiehandbok publiceras årligen i FLAMMA och i WebOodi. Ingångssidan till Språkcentrums sidor hittar du på adressen här. Se vidare under "Språk".

Här hittar du förutom information om kursutbud och prov bl.a. information om hur språkstudier kan ersättas och tillgodoräknas, registrering av studieprestationer samt mottagningstider och uppgifter om Språkcentrums lärare. I WebOodi hittar du gruppspecifik information om kurser, provdatum och anmälan. Studiehandbokens information om kurser och prov är länkad sinsemellan i FLAMMA och WebOodi, vilket innebär att du inte behöver göra en separat sökning i WebOodi. Genom att klicka på namnet på kursen eller provet, länkas du vidare till anmälan.

 

(26.8.2014) Riktlinjer för essäer, seminarieuppsatser och pro gradu-arbeten finns i FLAMMA under sidorna för Historia. Riktlinjerna ger exempel på ett enkelt system för allmänt bruk inom humaniora, olika läroämnen och skrifter har dessutom egna traditioner som givetvis skall följas.

 

 

 

Uppdaterad 26.8..2014