Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Lärare och styrgrupp

Undervisningspersonal 2015-2016

Ainur Elmgren, FD, postdoktoral forskare, Institutionen för världens kulturer, HU

Julia von Boguslawski, FM, doktorand, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, HU

Pieter Claes, Hum.kand, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Derek Fewster, FD, universitetslektor för programmet, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, HU

Björn Forsén, FD, t.f. professor [universitetslektor] i Historia, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, HU

Fredrik Hertzberg, FD,

Nora Hämäläinen, FD, forskare, HU

Veronika Honkasalo, PolD

Jaana Hujanen, professor, SSKH.

Rainer Knapas, FL

Ming young Lee, PM.

Jan Lindström, FD, professor i Nordiska språk, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Lars Lundsten, FD, forskningsdirektör, Arcada

Merete Mazzarella, FD, professor emerita i Nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Henrik Meinander, FD, professor i Historia, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, HU

Åsa Mickwitz, FD, universiteteslärare, HU

Jessica Parland-von Essen, FD

Carita Rosenberg-Wolff, FL, lektor i Svensk talteknik, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Beatrice Silén, FD, universitetslektor, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Peter Stadius, FD, Professor i Nordenstudier, Institutionen för världens kulturer, HU

Trygve Söderling, FD, t.f. universitetslektor i Nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Ebba Witt-Brattström, FD, professor i Nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, HU

Bernt Österman, FD, forskare, HU

 

 

Aktuell styrgrupp, mandatperiod övergångsperioden 2016

Fastställd av fakulteten våren 2016

Programmets ledare, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Derek Fewster
(ordförande)

Läroämnet Historia, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Henrik Meinander

Läroämnet Nordiska språk, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Jan Lindström

Läroämnet Nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Trygve Söderling

Nordenstudier, Region- och kulturstudier, Institutionen för världens kulturer
Peter Stadius

Institutionen för journalistik, Svenska social- och kommunalhögskolan
Henrika Zilliacus-Tikkanen

Studentrepresentanter för magisterprogrammet
Malin Bergström (ordinarie) och Emma Anttinen (reserv)

 

 

Tidigare styrgrupper, arkiv