Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa(at)helsinki.fi


Målsättningar och verksamhetside

 

Vårt program erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter.

Vi ger breda färdigheter i att analysera och bearbeta text, bild och mänsklig kommunikation i allmänhet.

Vår Magisterexamen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Samtidigt fungerar den på traditionellt sätt som en stabil utgångspunkt för en karriär inom undervisning, förvaltning och forskning.

Vårt program har en tvärvetenskaplig uppläggning och omfattar 120 studiepoäng som avläggs under två år av studier på heltid. Första året ger en fördjupad introduktion till kulturtolkning och mångsidiga insikter i kulturanalysens former och kontexter. Det andra året är företrädesvis reserverat för själva avhandlingsarbetet.

Våra huvudämnen är historia, nordisk litteratur och nordiska språk. Studierna leder till en finsk filosofie magisterexamen i ett av dessa ämnen. Examen motsvarar till sin omfattning en svensk Masterexamen.

Vår undervisning sker i huvudsak genom gemensamma seminarier och projektarbeten, som innefattar praktiska övningar i skriftlig och muntlig framställning. Så gott som all undervisning är kontaktundervisning som kräver närvaro på kurserna.

Vi erbjuder omfattande möjligheter till enskilda specialiseringsstudier och arbetsinriktad praktik.

Våra utexaminerade är behöriga för forskarutbildningen i nordiska språk, nordisk litteratur eller historia vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Våra studerande deltar genom hela sin studietid i en löpande serie seminarier med både handledande och instruktiva målsättningar för att klara magisterprogrammet inom den utsatta tiden.

 

Vi antar 2017 25 studerande till programmet.

Välkommen att söka in till oss!

 

 

 

Uppdaterad 5.12.2012