Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Studier, praktik och yrkesliv

Kuva

Några av våra kulkompisar berättar om sina erfarenheter inom programmet, praktiken och yrkeslivet.

Se även Pieter Claes blogg om sina år i Finland och i programmet.

• Studier

• Praktik

• Yrkeslivet

 

Studier

Sissel Ray, Student
När jag blev färdig med min kandidatexamen i journalistik från Soc&kom kände jag att jag ville fortsätta studera, men inte nödvändigtvis på samma bana. Jag ville studera något mera mot det humanistiska hållet, samtidigt som jag ville ha nytta av min bakgrund inom journalistiken. Kultur och kommunikation både lät och kändes som något för mig.

Eftersom jag läst nordisk litteratur som ett av mina biämnen och fullkomligt stormtrivts med det visste jag att det var det jag ville fokusera på även på magistersprogrammet. Under den första terminen på programmet har jag redan hunnit läsa ett par kurser på litteratursidan och blivit positivt överraskad över att de kurser jag läst där och de gemensamma kurser som hör till programmet har passat så bra ihop. Jag har haft nytta av mina litteraturstudier på kurser som varit inriktade på till exempel historia och filosofi och vice versa.

Det som jag gillar mest med programmet, om man bortser från att jag faktiskt läser och granskar litteratur och får studiepoäng för det, är att vi har mycket kontaktundervisning. Jag har alltid lärt mig bäst när jag får sitta på föreläsningar och interagera med mina kurskamrater och föreläsaren, vilket är mycket lätt gjort tack vare de relativt små klasserna. När grupperna är mindre är det lättare att hänga med och till viss del även styra kursinnehållet på ett sätt som känns relevant för dig. Man har helt enkelt en bättre möjlighet att väva in sitt eget huvudämne även i de gemensamma kurserna, vilket gör att utbildningen känns som en helhet istället för ett splittrat program.

 

Jenny Österman, Student
Jag inledde mina studier på Kultur och Kommunikation hösten 2012. Min studiebakgrund är en fil. kand. examen från Stockholms universitet, där jag studerade på kulturvetarlinjen med filmvetenskap som huvudämne och sociologi som biämne. Jag blev färdig 2009.

Därefter flyttade jag till Finland och hittade inte direkt ett passande magisterprogram som jag kunde utnyttja mina tidigare studier till. Så under de tre kommande åren var jag i arbetslivet, tills en kompis tipsade mig om magisterprogrammet Kultur och Kommunikation. Det lät genast intressant och beskrivningen av studierna passade perfekt som fortsättning till mina filmvetenskapliga studier. Jag ansökte och blev antagen.

Under våren har vi haft en intensiv introduktion till studierna. Det som var mest utmanande för mig som hade flera års paus i studier var att komma igång med läsandet och skrivandet. Under min tid i arbetslivet hade jag glömt hur mycket tid det tar att faktiskt studera. Därför tycker jag att upplägget med obligatorisk närvaro och intensiv studietakt med många olika skrivuppgifter och presentationer är ypperligt för mig. Man kommer in i studielivet med rasande fart och det känns underbart.

Magistergruppen är relativt liten och studiebakgrunden bland de studerande är väldigt brokig vilket vi alla tycker gör studerandet ännu mera intressant därför att vi kompenserar varandra i våra kunskaper. Likaså kommer föreläsarna på programmet från flera olika institutioner vilket ger en unik bredd till studierna.

Mitt huvudämne är historia och eftersom jag inte studerat ämnet tidigare avlägger jag brostudier. Också på dessa föreläsningar upplever jag att blandningen av yngre och äldre studerande; första årets historiestuderande och kultur & kommunikations studerande gör mina studier dynamiska och kontakten med de studerande ökar.

Programmet i sin helhet med de olika tvärvetenskapliga studierna och den unika studieplanen börjar nu efter fem årskurser hitta sin form vad gäller studietakten och prestationskraven. I rollen som studentrepresentant i programmets styrelse får jag vara med om att utveckla programmet och diskutera direkt med professorerna och lärarna om vad de studerande har för synpunkter på undervisningen och upplägget.

 

Praktik

Sara Rönnqvist, Praktiserade på Finlands kulturinstitut i Danmark år 2012
Redan under en av de första seminarieträffarna på magisterprogrammet fick jag höra talas om kulturfondens stipendier för en arbetspraktik på något av Finlands kulturinstitut. Min tutor Lasse Garoff hade just kommit tillbaka från sin praktik vid Finlands kulturinstitut i Danmark. Den platsen måste jag söka, tänkte jag. Jag sökte hösten 2010 och fick inte platsen. Då jag sökte igen följande år fick jag det stora nöjet att åka till Köpenhamn.

Året som har gått har varit ett av mina mest lärorika, både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Jag har setts som en av arbetsteamet och fått vara med och planera och verkställa nätverkstillställningar, följa upp kontakter, bolla idéer mm. Jag har haft stort ansvar när det gäller t.ex. informationsverksamheten och under de sista månaderna planerade jag ett seminarium i anslutning till en utställningsöppning i februari.

Förutom alla uppgifter jag har fått pröva på, har en stor lärdom varit att man inte kan prestera 100 procent hela tiden. Alla har sämre dagar och det har man rätt till. Dagar har gått åt till skitsnack och planlöst surfande, som fram emot eftermiddagen ändå har lett till en lösning på något problem. Flexibilitet är en viktig egenskap inom kulturområdet, såväl som nyfikenhet.
Känner du dig träffad, gå in på Svenska kulturfondens webbplats och läs mer om utlandspraktikerna.

 

Frode Wøjcik-Jonasson, Praktikant på Kulturkontakt Nord
Jeg er bachelor i Nordisk sprog og litteratur og Visuel kultur fra Århus Universitet i Danmark. I 2011 flyttede jeg til Finland for at studere Magisterprogrammet Kultur och kommunikation på Helsingfors Universitet, da jeg med denne uddannelse og et par år i udlandet ville få en bredere og mere nuanceret profil, når jeg skulle ud på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med min uddannelse i Finland fik jeg mulighed for et praktikforløb på Kulturkontakt Nord, der er et kulturinstitut under Nordisk Ministerråd, hvilket har været inspirerende og lærerigt, da man fik lov til at afprøve teorier i praksis og arbejde ”hands-on” med kulturelle møder og aktiviteter.

Mine opgaver har bl.a. været at skrive en rapport til Nordisk Råd om kulturfestivalen TING, som afholdtes i Helsingfors høsten 2012. Desuden har jeg hjulpet til ved forfatterarrangementer, siddet i bibliotek og været en del af Kulturkontakt Nords "Låna-en-Nordbo"-projekt, hvor man bestille et skolebesøg med en nordist, der fortæller om sit hjemland.

Det har været spændende at være med til at udbrede kendskabet om Norden, og se hvordan kultursamarbejde sker fra første parket.

Jeg er desuden tilknyttet Helsingfors arbis og Tammerfors Universitet som danskunderviser.

 

Yrkesliv

Annika Stubbe, Communication Specialist
Som bakgrund, har jag 2 kandidatexamen (företagsekonomi och kulturvetenskap) och är filosofimagister från Kultur och Kommunikation med historia som huvudämne.

Under åren har jag jobbat på många olika ställen, både i Finland och Sverige, mest i kundservice. När jag började på Kultur och Kommunikation fick jag jobb som kundservice medarbetare på IKEA. Under programmets gång fick jag mer och mer ansvar på jobbet och precis före jag tog examen i juni 2012, fick jag jobbet som Communication Specialist på IKEA.

Jag jobbar med kommunikation på många olika sätt. Jag har ansvar för kundservice på IKEA Finlands Facebook sida i samarbete med vår socialmedia team, tar hand om Ask Anna funktionaliteten på ikea.fi, ser till att chat funktionen på ikea.fi fungerar tekniskt, uppdaterar IKEA Intranet för hela kundserviceorganisationen i Finland och arbetar som Super User för 6 länder gällande Ask Anna programmet.

Jag är glad att få jobba med saker som intresserar mig och som har mycket att göra med det jag studerat. Kommunikation är en stor del av min vardag och genom att jobba i ett företag som har verksamhet i ca 35 länder, har jag kontakt med många olika människor från många olika kulturer.

IKEA som arbetsgivare har vunnit priser (Great Place to Work), ser till att personalen utvecklar sig beständigt och stödjer varje person som individ i jobbet. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag för många människor. Det är något som jag vill jobba med i framtiden också!

 

Maja-Stina Andersson, Dagbokredaktör
Jag valde att söka in till Magisterprogrammet kultur och kommunikation för att få mer djup till mitt arbete som journalist. Efter några år i branschen – och flera år på Soc&kom – kände jag att jag kunde det här med att skriva en nyhet. Men vad är en nyhet?

En sak som jag saknade i journalistutbildningen på kandidatnivå var en tydligare inriktning på samhällsförståelse. Det kan låta klumpigt, men som journalist sitter jag ofta och bannar mig själv för att inte ha studerat till exempel ekonomi eller samhällskunskap vid sidan av journalistiken. Att förmedla nyheter är viktigt, men att förstå dem på djupet är så mycket viktigare.

Kultur och kommunikation lärde mig varken ren samhällskunskap eller ekonomi, men jag är nöjd ändå! Magisterprogrammet öppnar för en större förståelse av offentlig kommunikation och av vår definition av kultur i både samhällelig och historisk bemärkelse. Jag fick ett välbehövligt avstånd från det snabba dagliga arbetet med nyheter och fick i stället ta ett steg tillbaka och granska det från sidan om. Här blev invanda mönster och inrotade föreställningar utmanade.

Jag upplever att magisterprogrammet gav mig verktyg för en bredare analys av mitt eget fält men jag tror att samma verktyg kan tillämpas även på andra branscher, tack vare programmets tvärvetenskapliga grepp. För mig var Kultur och kommunikation rätt val i rätt tid, och jag känner att jag fick den ”färdkost” jag behövde för att ta det stora klivet ut till fasta arbetsrutiner och en en mer självsäker yrkesidentitet.

I dag jobbar jag som redaktör på Hufvudstadsbladet (och filar på litteraturlistan till min pro gradu).

17.4.2013