Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Skald

Kuva

Hör nu här sagan om Skald!

Skald är ämnesföreningen för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation, och som medlemmar har den både nuvarande studenter och alumner.

Namnet Skald hänvisar till skalderna som reste omkring i Norden vid sidan av de gamla kungarna. Under mörka nätter underhöll skalderna armén, hovet och folket med text och sång. De komponerade egna sagor och dikter, som har varit viktiga litterärt, språkligt och historiskt sett. Skalderna var på detta sätt de första kulturbärarna i Norden. Som ämnesförning för nya framtida kulturbärare står namnet Skald som en symbol för vår verksamhet.

Skalds syfte är att sammanföra nya och gamla studerande och samtidigt vara en plattform för medlemmarna där de kan diskutera och påverka magistersprogrammet utifrån studerandens synvinkel. Vi ordnar också många sorters evenemang under året med fokus på kultur, studier och arbetsliv. Dessutom har Skald också en aktiv roll i att sprida ordet om programmet till nya potentiella studeranden. Samtidigt vill föreningen fungera som en bro mellan medlemmar, andra föreningar och kulturella organisationer. Vi ser fram emot debatter, diskussioner, samarbete och nätverksarbete inom det kulturella fältet.

Men vad är kultur? Denna fråga vill Skald besvara under det kommande året 2013 med en del aktiviteter. Det kan vara ett teaterbesök, en exkursion, men lika väl en picknick med spännande mat. På vår facebook sida kan du hitta information om vad vi gör, liksom om andra heta kulturella evenemang och intressanta seminarier som ordnas.

Kom med oss på spännande kulturäventyr, lärorika seminarier och glada samkväm!

Skalderna

 

 

Kontakt & Info:

 

Malin Bergström, Ordförande : malin.bergstrom(at)helsinki.fi

Jennifer Finnilä, Vice ordförande : jennifer.finnila(at)helsinki.fi

Emma Anttinen, Sekreterare : emma.anttinen(at)helsinki.fi

Ida Söderlund, Skattmästare : ida.soderlund(at)helsinki.fi

Anna von Bonsdorff, Kulturattaché : anna.vonbonsdorff(at)helsinki.fi

Tobias Björkwall, Sport- och spelagent : tobias.bjorkwall(at)helsinki.fi

 

Facebook: http://www.facebook.com/skaldrf

 

26.2.2015