Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Tietoa yksiköstä:

Yhteystiedot:

YTY
Siltavuorenpenger 20 R, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh.: (09) 1911 (vaihde)

Sähköposti kurssiasioissa:
yty-yopeda@helsinki.fi

OPPI-tutkimusprojekti

Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistyön tuloksena rakennettiin vuosina 2005-2006 Opiskelijan oppiminen ja oppimisympäristöt (OPPI) -kysely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista opiskelusta ja opetuksesta Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa.

OPPI-kyselyn ensisijaisena tavoitteena on tuoda tietoa siitä, millä tavoin yliopisto-opiskelijoiden sysväsuuntautunutta eli ymmärrykseen ja merkityksen etsimiseen tähtäävää oppimista voidaan parhaiten tukea koko opiskelu-uran läpi. Kyselystä haluttiin rakentaa työkalu, joka tuottaa tietoa yliopisto-opetuksesta ja tutkinnonuudistuksen vaikutuksista yliopisto-opetuksen laatuun oppimisen näkökulmasta.

OPPI-kysely mahdollistaa myös laajan tieteenalakohtaisen ja kansainvälisen vertailun. Kyselyn erityinen vahvuus on se, että se perustuu yliopisto-opetusta koskevaan tutkimustietoon ja teoriaan. Kyselyä voidaan hyödyntää sekä tutkimuksellisesti että käytännössä opetusta kehitettävessä.

Kyselyn kehittämistä ja toteuttamista koordinoi Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY), joka on toteuttanut kyselyn keväällä 2006 ja 2008.

OPPI-tutkimusprojektia koskeviin kysymyksiin vastaa YTYssä anna.parpala[at] helsinki.fi

Hyödyllisiä linkkejä: