Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet
 

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten

Om enheten

Kontaktuppgifter

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. (09) 1911 (växel)

fornamn.slaktnamn@helsinki.fi

Kursförfrågningar:
yty-yopeda@helsinki.fi

Personal

Chef
  Professor
Sari Lindblom-Ylänne
hemsida
e-post: sari.lindblom-ylanne [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20628
   
Lektorer
  Docent, pedagogisk universitetslektor
Anne Nevgi
hemsida
e-post: anne.nevgi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20627

  Pedagogisk universitetslektor
Aino-Maija Lahtinen
e-posti: aino-maija.lahtinen [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20546

  Pedagogisk universitetslektor
Erika Löfström
e-post: erika.lofstrom [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20623

 
Pedagogisk universitetslektor
Kirsi Pyhältö 1.1.2008-31.10.2009
e-post: kirsi.pyhalto [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20646
 

Docent, pedagogisk universitetslektor
Sanna Vehviläinen
hemsida
e-post: sanna.vehvilainen [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20624

   
Forskning projekt OPPI
 

Projektledare
Anna Parpala
e-post: anna.parpala [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20625

 

Forskningsassistent
Henna Rytkönen 1.9.2008-31.1.2.2009
e-post: henna.rytkonen [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20625

   
Forskare
 

Post doc forskare
Liisa Postareff

e-post: liisa.postareff [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20528

Doktorander
 

Doktorand
Telle Hailikari
e-post: telle.hailikari [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20626

   
Studieväglednings-psykologer  
 

Annamari Heikkilä
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09-191 20647

Mikko Inkinen 1.9.-31.12.2008
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20527

Anu Lehtinen
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20645

Johanna Mikkonen
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20626

 

Juha Nieminen
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20621

 
Anna Toni
(praktikant)
e-post: opintopsykologi [at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20649

Administration

  Utbildningsplanerare
Bettina Lindfors
bettina.lindfors[at] helsinki.fi
tfn: 09 191 20622, 050-5333240
spacer

Avdelningssekreterare
Riitta-Liisa Nikkanen
e-post: riitta-liisa.nikkanen [at] helsinki.fi
tfn: 09-191 20644, +358-50-4150149