Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet
 

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten

Om enheten

Kontaktuppgifter

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. (09) 1911 (växel)

fornamn.slaktnamn@helsinki.fi

Kursförfrågningar:
yty-yopeda@helsinki.fi

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten

Oppimiskeskus Minerva

Den universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten erbjuder universitetspedagogisk utbildning vid Helsingfors universitets pedagogiska institution.

Till enhetens uppgifter hör speciellt

  • att främja och koordinera universitetspedagogiskt kunnande
  • att bedriva både teoretisk forskning och ge praktisk kunskap i hur man främjar universitetsundervisning i ett längre perspektiv
  • att utveckla och främja universitetsundervisningen så att undervisningen representerar europeisk toppnivå, liksom forskningen vid Helsingfors universitet
  • att utveckla forskningsbaserad undervisning
  • att sammankoppla undervisningen och lärandet med den nyaste forskningen som behandlar undervisningsinnehåll och -metoder.

Utgångspunkten för utvecklingen av universitetsundervisningen och utvärderingssystem är en bred syn på den vetenskapliga utvecklingen inom området och de samhälleliga krav som ställs. Utgående från detta utvecklas kvalitetssystemet inom undervisningen. Vi betonar även teknologins betydelse vid lärande och strävar att främja ett pedagogiskt tänkande i samband med användningen av virtuella miljöer.

Vad är universitetspedagogik?

Universitetspedagogiken är en mångvetenskaplig gren som undersöker pedagogisk verksamhet i universiteten som lärande, studerande, och utvärdering. Universitetspedagogiken utnyttjar särskilt psykologin, pedagogiken och socialpsykologin, men också andra beteende- och socialvetenskaper. I disciplinspecifika frågor samarbetar
universitetspedagogiken med disciplinerna som lärs ut på universitet.