Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
 

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Tietoa yksiköstä:

Yhteystiedot:

YTY
Siltavuorenpenger 20 R, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Puh.: (09) 1911 (vaihde)

Sähköposti kurssiasioissa:
yty-yopeda@helsinki.fi

Yliopistopedagogiikan 5 op:n kursseja tohtoriopiskelijoille

students

Yliopistopedagogiikan 5 op:n pilottiluonteisten kurssien tavoitteena on antaa yliopiston tohtoriopiskelijalle perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida yliopisto-opetusta sekä arvioida opiskelijan osaamista.

Kurssit suunnitellaan ja toteutetaan YTY:n ja Helsingin yliopiston eri kampusten pedagogisten yliopistonlehtoreiden yhteistyöprojekteina.

Koulutusten toteutus

Yliopistopedagogiikan 5 op:n kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna kampuksilla siten suunniteltuna, että se palvelee alueen tiedekuntien ja laitosten opiskelijoiden tarpeita. Lähitapaamisten välillä on ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy myös käytännön opetusharjoittelua yliopistossa. Koulutus on kokeiluvaiheessa ja sen jatkumisesta päätetään myöhemmin.

Vuoden 2008 aikana tohtoriopiskelijoille suunnattua kurssia järjestettiin keväällä sekä keskustakampuksella että Viikissä, ja syksyllä 2008 humanistisessa tiedekunnassa, Kumpulassa ja englanninkielisenä Viikissä. Vuonna 2009 5 op:n koulutus järjestetään oikeustieteellisessä, käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja Viikin kampuksella, Viikin koulutus nyt suomeksi. Vuonna 2010 käyttäytymistieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille tarkoitettu kurssi jatkuu, jolloin v. 2009 koulutuksen aloittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada koko Yliopistopedagogiikka I suoritetuksi.

Lisätietoja: Kirsi Pyhältö, Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori, kirsi.pyhalto [at] helsinki.fi

Viikin kampuksen kurssitietoja