Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Yleistietoja kasvatustieteen laitoksesta

Kasvatustieteen laitos kuuluu Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan.

Laitos perustettiin vuonna 1955, joskin ensimmäinen kasvatus- ja opetusopin virka on perustettu jo vuonna 1852. Lue lisää laitoksen historiasta ja professoreista.

Laitoksen toiminnasta vastaa ja sitä suunnittelee johtoryhmä.

Laitoksen johtajana toimii dosentti, yliopistonlehtori Marja Martikainen.

Laitoksen henkilökuntaan kuuluu noin 40 vakinaista työntekijää sekä 20-40 ulkopuolisen rahoituksen turvin työskentelevää tutkijaa ja tutkimusapulaista.

Laitokseen kuuluu Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö, jossa työskentelee noin 30 henkeä

.Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö edistää yliopistopedagogista tutkimusta ja yliopistopedagogiikan koulutusta Helsingin yliopistossa.

Laitoksen toimisto palvelee ja neuvoo opiskelijoita, henkilökuntaa sekä muita tahoja kaikissa laitoksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Laitoksen tvt-palvelut ovat monipuoliset. Niiden tuottamisessa päävastuu on tietotekniikkaosaston Siltavuorenpenkereen IT-lähitukitiimillä.