Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Verkkokursseja ja -resursseja

Tältä sivulta löydät linkit laitoksella tuotettuihin verkkokursseihin ja verkkoresursseihin, joiden tuottamisessa laitos on ollut mukana.
 

Kvantitatiivinen metodologia verkossa (3 ov)
(toim. Hannele Niemi & Päivi Virtanen. 7.1.2004. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos)

Kurssin perehdyttää opiskelijan suurten data-aineistojen analyysin perusteisiin ja tutustuttaa uusiin tarjolla oleviin tilastollisen mallinnuksen mahdollisuuksiin. Kurssi johdattaa myös suurten tietokantojen hyödyntämiseen ja käyttämiseen. Kurssi soveltuu syventävässä vaiheessa oleville opiskelijoille, jatko-opiskelijoille sekä muille tutkijoille, jotka
1. hyödyntävät verkon kautta saatavaa data-aineistoa tai
2. tekevät tutkimusta verkossa tapahtuvista oppimis- tai kommunikaatioprosesseista.

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävien metodologia-asiantuntijoiden kanssa. Kurssi sisältää seuraavat kurssiosuudet, suluissa sisällön tuottanut asiantuntija:
 

 • Perusteiden kertaus (Pekka Rantanen)
 • Mittavälineen rakentaminen (Hannele Niemi & Päivi Virtanen)
 • Osioanalyysi (Pekka Rantanen)
 • Rakenneyhtälöt (Reijo Byman)
 • Monitasomallinnus (Pekka Rantanen)
 • Bayes-mallinnus (Henry Tirri & Petri Nokelainen).

Kurssia opiskelevan on hyvä varmistaa, että tilastollisen kuvauksen perusteet ovat hallinnassa. Tästä syystä suositellaan, että kurssi aloitetaan Perusteiden kertausosuudesta. Muut kurssiosuudet eivät ole sidoksissa toisiinsa, joten ne voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä. Kurssin harjoituksia varten tulee opiskelijalla olla käytössään SPSS-ohjelma. Rakenneyhtälöiden harjoituksessa käytetään LISREL-ohjelmaa.

Kurssi perustuu itseopiskeluun, mutta sitä voidaan hyödyntää myös joko kokonaan tai osittain lähiopetukseen liittyvänä. Opiskelija voi suorittaa kurssin täysin etäopintoina itsenäisesti sopimalla oman laitoksensa menetelmäopetuksesta vastaavan opettajan/jatko-opintojensa valvojan kanssa kurssin ja suorituksen soveltuvuudesta.

Opettaja voi muokata kurssia paikallisiin tarpeisiin tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia etenemiseen sekä käyttämällä oppimateriaalia ja tehtäviä, jotka on saatavana kurssin aineistoista.

Siirry verkkokurssiin: Kvantitatiivinen metodologia verkossa >>

Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä (3 ov)
(toim. Hannele Niemi & Päivi Virtanen. 7.1.2004. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos)

Kurssi luo välineitä verkkopedagogiseen tutkimukseen ja tukee syventävässä vaiheessa olevia ja jatko-opiskelijoita tai muita tutkijoita, jotka
1. hyödyntävät verkon kautta saatavaa data-aineistoa tai
2. tekevät tutkimusta verkossa tapahtuvista oppimis- tai kommunikaatioprosesseista .

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävien metodologia-asiantuntijoiden kanssa. Kurssi sisältää seuraavat kurssiosuudet, suluissa sisällön tuottanut asiantuntija:
 

 • Dialogi verkossa (Helena Aarnio)
 • Narratiivisuus (Leena Syrjälä)
 • Diskurssianalyysi (Kristiina Kumpulainen)
 • Bayes-mallinnus (Petri Nokelainen)
 • Monimenetelmät (Päivi Häkkinen)

Kurssi perustuu itseopiskeluun, mutta sitä voidaan hyödyntää myös joko kokonaan tai osittain lähiopetukseen liittyvänä. Opiskelija voi suorittaa kurssin täysin etäopintoina itsenäisesti sopimalla oman laitoksensa menetelmäopetuksesta vastaavan opettajan/jatko-opintojensa valvojan kanssa kurssin ja suorituksen soveltuvuudesta.

Opettaja voi muokata kurssia paikallisiin tarpeisiin tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia etenemiseen sekä käyttämällä oppimateriaalia ja tehtäviä, jotka on saatavana kurssin aineistoista.

Siirry verkkokurssiin: Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä >>

Oppimisen ohjaus- ja tukimateriaaleja

Virtuaaliyliopistohanke IQ FORM on kehittänyt ja tuottanut verkkoon ohjaus- ja arviointijärjestelmän, joka on suunnattu opiskelijoille ja opettajille pääasiassa verkkokursseilla opiskelun tueksi. Järjestelmä soveltuu myös jokaiselle, joka haluaa kehittää omia oppimistaitojaan ja -strategioita.
 

 • IQ Learn -järjestelmän avulla voi arvioida ja kehittää oppimistaitoja ja -strategioita.
 • IQ Team -järjestelmä antaa tietoa, tukea ja ohjausta ryhmätoimintaan ja soveltuu käytettäväksi esim. seminaarin tukena.

Eu-rahoitteisessa, kansainvälisessä eLene-TT (eLearning for Teacher Training) -hankkeessa tuotettu resurssikeskus tarjoaa paljon erilaisia pedagogisia verkkomateriaaleja ja -työvälineitä opetuksen ja opiskelun suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Sivun alkuun >>