Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Exempel på pro gradu-avhandlingar och kandidatuppsatser

Exempel på pro gradu-avhandlingar och kandidatuppsatser skrivna vid pedagogiska institutionen under åren 2006–2007:
 

 • von Troil, Sandra
  Organisationskultur och internationell arbetskraft - en finsk fallstudie.
 • Forsberg, Nina
  Anpassning till främmande kulturer - Expaters upplevelser.
 • Öller, Heidi
  Intern kommunikation och meningsskapande. En studie av kommunikationschefers beskrivning av den interna kommunikationen vid organisationsförändring.
 • Linder-Airava, Annika
  Flow i simulatorstödd läromiljö.
 • Martin, Carin
  Outplacement ur individens synvinkel.
 • Stjernberg, Alice
  Klädsmak och konsumtion - en kvantitativ studie om skillnader i klädsmak och social bakgrund.
 • Björkqvist, Siv
  Fysioterapeutens kompetens: en kvalitativ studie om fysioterapeutens upplevelser av krav på kunskap och kompetens i arbetslivet.
 • Boij, Karolina
  Globalisering och mångkulturalism i pedagogiken - kan man undervisa tolerans?
 • Brantberg-Ahlfors, Bettina
  Styrkor och svagheter med problembaserat lärande: en litteraturanalys
 • Klötzer, Natalie
  "Jag kan ändå, fast jag har dyslexi" - hur svenskspråkiga gymnasieelever upplever att deras dyslexi påverkar skola och utbildning.
 • Kåll, Ida
  Ämnesläraryrket som attraktivt alternativ - uppfattningar bland svenskspråkiga studerande och utexaminerade ämneslärare vid Helsingfors universitet.
 • Lehto, Heidi
  Arbetsvälmående - hur kan jag själv påverka?
 • Zakowski, Camilla
  Grundskole- och gymnasielärares datoranvändning i arbetet 2004: en enkätundersökning om IT-integrering.
 • Bruun, Merita
  Att vara ung och kurd i Helsingforsregionen.
 • Högström, Marika
  Från identitetskris till accepterande av en homosexuell identitet.
 • Lahtinen, Hannele
  Då man kommer ensam – Boendearrangemang för ensamkommande asylsökande barn i Finland.
 • Johansson, Reita
  Meänkieli - ett utrotningshotat språk. Faktorer som påverkar bevarandet av ett av Sveriges minoritetsspråk.

Exempel på kandidatuppsatser under åren 2005–2006:
 

 • Ekström, Johanna
  Kamratrelationer och social kompetens hos ett barn med funktionshinder integrerad i vanlig skolklass.                                                                            
 • Koski, Maria
  Elevernas fostran i högstadiet. Vilken är lärarnas roll och hur ser de på samarbetet med föräldrarna?      
 • Åberg, Eva
  ”En dag åt gången” - en studie om ungdomar utanför utbildning och arbete.     
 • Sundström, Maria
  I valet och kvalet - kvinnors tankar om frivilligt vald barnlöshet.
 • Riska, Charlotta
  Attraktiv på arbetsmarknaden – en kvalitativ studie om unga högskolestuderandes karriärstrategi.
 • Godhwani, Yvonne
  Annorlunda är vanligt! Playbackteater som metod för jämlikhetsfostran i årskurs 1.