Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Bettina Lindfors

Bettina LindforsJag har jobbat mycket med barn men också med ungdomar och vuxna, bl.a. som språklärare. Efter att jag blivit färdig har jag bl.a.arbetat som pedagogisk handledare på ett privat daghem. Där fick jag utveckla olika projekt enligt Reggio Emilia pedagogiken. Vid sidan av arbetet deltog jag aktivt i olika kurser i avsikt att komplettera min utbildning. Jag deltog i bland annat i kursen ”International cooperation in education and training” som arrangerades år 1996-1997 vid Helsingfors universitet.

Efter olika snuttjobb samt språkstudier utomlands kom jag tillbaka till universitetsvärlden år 1999. Jag började arbeta som projektsekreterare för en stor internationell kongress (Innovations in Higher Education 2000) vid enheten för studiernas utveckling. Efter detta fortsatte jag som projektplanerare inom förvaltningen. Jag fick vara med och koordinera en stor internationell utvärdering av utbildningen och examina som gjordes vid universitetet under åren 2001-2002.

År 2004 började jag arbeta vid Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten Till mina första arbetsuppgifter hörde att koordinera den svenskspråkiga kursen i universitetspedagogik samt att arrangera en internationell kongress inom samarbetet med "Leru" (League of European Research Universities).

Efter dessa projekt har jag fortsatt arbeta som utbildningsplanerare vid samma enhet. Till mina viktigaste arbetsuppgifter hör att planera utbildningsprogrammen för den finsk- och svenskspråkiga utbildningen i universitetspedagogik. Det gör jag i nära samarbete med professorn och universitetslektorerna i universitetspedagogik.

Till mina arbetsuppgifter hör även att redigera studiehandböcker, olika praktiska arrangemang och att handha information och registrering.

Tankar om mitt arbete

  • arbetet kräver god organisations- och samarbetsförmåga, initiativtagande, språkkunnighet samt kännedom om universitetsvärlden
  • pedagogiska frågor har alltid intresserat mig
  • därtill har jag alltid haft ett stor behov av att få informera, handleda  och planera
  • ständigt sökt meningsfulla sysselsättning och nya  utmaningar med tyngdpunkt på utbildnings- och informationsverksamhet
  • mina arbetsuppgifter vid universitetet är mångsidiga, utmanade och givande!
  • min sakkunnighet, kompetens och expertis gällande universitetet har utvecklats
  • samtidigt har jag fått arbete i en mycket stimulerande miljö där jag känt att min utbildning kommit till rätta