Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Pedagogik som biämnes- eller fristående studier 

Pedagogik är ett fritt ämne för alla grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet, vilket innebär att det inte krävs ett nivåprov för att avlägga biämnesstudier i pedagogik. Studierna i pedagogik fokuserar på förändrings- och utvecklingsprocesser hos såväl individen som samhället och går utmärkt att kombinera med många olika huvudämnen. Vid pedagogiska institutionen kan man avlägga följande biämnesstudier inom ramen för det svenskspråkiga utbildningen i pedagogik: grundstudier (25 studiepoäng), ämnesstudier (35 studiepoäng) och fördjupade studier (30 studiepoäng). Det svenska utbildningsprogrammet i pedagogik ger inte lärarbehörighet, men du får en del av grundstudierna (20 sp) i pedagogik till godo om du senare ansöker till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen vid Helsingfors universitet eller till lärarutbildningen vid Åbo Akademi.

Information om att ansöka studierätt: