Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Institutionens ledningsgrupp

Under mandatperioden 2007-2009 består institutionens ledningsgrupp av följande personer::

Ordförande, prefekt

Docent, universitetslektor Marja Martikainen

Professorerna

Professor Elina Lahelma
-Suppleant: professor Gunilla Holm

Professor Reijo Miettinen
-Suppleant: professor Sari Lindblom-Ylänne

Övriga personal

Universitetslektor Leila Pehkonen
-Suppleant: universitetslektor Merja Ikonen-Varila

Docent, universitetslektor Anne Nevgi
-Suppleant: doktoral assistent Sirpa Lappalainen

Studerande

Miia Erkkilä
-Suppleant: Tuomas Carlberg

Sami Turunen
-Suppleant: Ari Myllyniemi

Sekreterare

Inkeri Junnikkala
tel. (09) 191 20551, e-posten inkeri.junnikkala [at ] helsinki.fi