Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Forskarutbildningen i pedagogik

Inom forskarutbildningen kan man avlägga doktorsexamen i pedagogik eller filosofie doktor inom området pedagogik. Mera information om forskarutbildningen och om ansökningsprocessen finns på:
 

Exempel på doktorsavhandlingar
 

Kontaktpersoner

Professor Gunilla Holm
E-post: gunilla.holm [at] helsinki.fi

Doktorassistent Monica Londen
E-post: monica.londen [at] helsinki.fi

Notera att man bör börja ansökningsprocessen med att ta kontakt med en handledare med liknande forskningsintressen.