Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Pedagogiska institutionen

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Och efter studierna?

Utexaminerade pedagoger får anställning på privata organisationer och företag (t.ex. rekryteringsföretag, konsultföretag, banker, medieföretag) inom den offentliga sektorn (statliga och kommunala ämbetsverk och organisationer), inom den tredje sektorn (t.ex. Röda Korset, Rädda Barnen, Folkhälsan). De arbetar t.ex. som planerare, konsulter, utbildare och forskare eller med utvecklings- och sakkunniguppdrag.  Forskning eller undervisning vid universitet, forskningsinstitut eller andra läroanstalter hör också till pedagogers arbetsfält.

Bettina LindforsBettina Lindfors
Pedagogie magister 1994
huvudämne: pedagogik
biämne: socialpsykologi och informationslära
och studier i franska på Hanken
Läs mer om Bettinas karriär >>