Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingforss universitet Beteendevetenskapliga fakulteten
 

Lärande och det mångkulturella samhället

Information:

Kontaktuppgifter:

Kansli:
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 9 191 20555
Fax  +358 9 191 20561  

Publikationer

Presentationer 2005 >>

2009

 • Holm, G. & Daspit, T. (Forthcoming). Popular Culture and Schooling. In Handbook of Research on Social Foundations of Education.
 • Veintie, T. & Holm, G. (Fortcoming). Knowledge and Learning According to Amazonian Indigenous Teacher Education Students: A Photographic Essay. Ethnography and Education.
 • Holm, G. & Londen, M. (Forthcoming). The Discourse on Multicultural Education in Finland: Education for Whom? Intercultural Education
 • Holm, G. & Zilliacus, H. (Forthcoming). “Multicultural Education and Intercultural Education: Is There a Difference. In M. Talib (ed.) Dialogues on Diversity and Global Education. Peter Lang.
 • Chang, C. and Holm, G.  (2009) Taiwanese women raising Taiwanese-Finnish children in Finland. Proceedings of the 5th International Conference on Women, Displacement, and Cultural identity, Seoul, Korea, 123-125.
 • Mansikka, J.-E. (2009) Tuleeko meidän suhtautua kriittisesti klassista sivistyskäsitettä kohtaan? Julkaisu Snellman-korkeakoulun sivistyssymposiumista. Painossa.
 • Mansikka, J.-E. (2009) Pedagogik som kritik. Rapport från Waldorflärarmötet 2009. Waldorffederationen i Sverige. Under utgivning.
 • Mansikka, J.-E. (2009) Små och stora berättelser om byskolan. Svenskbygden 2/2009. Svenska folkskolans vänner

2008

 • Holm, G. (2008). Photography as a Performance [34 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research,  9(2), Art. 38, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0802380.
 • G. Holm, (2008). “Visual Research Methods: Where Are We and Where Are We Going?” in S. Hesse-Biber and P. Leavy (Eds.), Handbook of Emergent Methods, pp. 325-341. New York: Guilford.
 • Janhonen-Abruquah, H. & Holm, G. (2008) Using photographs as a data collection method in family research. In I. Järventie & M. Lähde (Eds.) Methodological Challenges in Childhood and Family Research, pp. 72-80. Tampere: Tampere University Press.
 • Kovero, C. & Londen, M, (2009) Språk, identitet och skola. En undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen. Nordica Helsingiensia. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors: Universitetstryckeriet.
 • Lostedt, M. (2009). Fritid, språk och identitet i två olika språkliga miljöer. Pro gradu-avhandling. Pedagogiska institutionen, Helsingfors universitet. 
 • Londen, M , Måste kolla titeln fast det ska säkert inte ens finnas med här. Ett utlåtande till Justitieministeriet gällande teckenspråk i Finland.
 • Mansikka, J.-E. (2008) Steinerkoulut – post-romantiikkaa nykyajassa? Kasvatus ja Aika 4 (2) 2008, s. 7-23. www.kasvatus-ja-aika.fi
 • Mansikka, J.-E. (2008) Can Boredom Educate us – tracing a theme in Heidegger’s fundamental ontology. Studies in Philosophy of Education. www.citeulike.org/article/3633087
 • Mansikka, J.-E. (2008) Owen Barfield – om medvetande, evolution och språk. s. 8-17 i Ariadne Annual 2008. Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap. Oslo.

2007

 • Chang, C. (2007) An Overview of Higher Education System in Finland.  Taiwan: Bulletin of National Institute of Educational Resources and Research (35): 273-288.
 • Chang, C. (2007) Upper Secondary Education in Finland.  Taiwan: Bulletin of National Institute of Educational Resources and Research (34): 247-260.
 • Chang, C. (2007) Basic Education in Finland.  Taiwan: Bulletin of National Institute of Educational Resources and Research (33): 239-256.
 • Holm, G. (2007) Educational opportunities for culturally diverse students: the role of teachers, schools and policies. University of L’viv Refereed Scientific Journal: Pedagogical Series, 23, 148-157.
 • Holm, G. (2007). ”Opening the borders for educational mobility: The role of teachers.” A. Bezsonyuk (Ed.) The Collection of Proceedings, pp. 166-173. Krements, Ukraine: Krements Taras Ahevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Institute.
 • Holm, G. (2007). Perspektiv på undersökningen.(Perspectives on the study) In V. Brunell: Klimat och resultat i den finlandssvenska grundskolan – en fördjupad analys av PISA 2003 (pp. 7-16)(Climate and achievement in the Finnish-Swedish comprehensive school – an in-depth analysis of PISA 2003). Helsinki: Svenska Kulturfonden. 
 • Koshmanova, T. & Holm, G. (2007). Post-Soviet Reconstruction: Teacher Education for Social Cohesion. In Z. Bekerman (Ed.), Addressing Ethnic Conflict through Peace Education. New York: Palgrave-MacMillan.
 • Mansikka, J.-E. (2007) Om Naturens förvandlingar. Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken. (Doktorsavhandling) Pedagogiska Institutionen. Helsingfors universitet. Forskningsrapport 211.
 • Mansikka, J-E (2007) Om ungdomsverksamheten i huvudstadsregionen. Rapport för Ung info och Helsingfors ungdomscentral.
 • Mansikka, J.-E. (2007) Steinerin vapausfilosofian suhde Nietzschen ajatteluun. Steinerkasvatus 2/2007. Tammes ry.
 • Mansikka, J-E & Ek, E. (2007) Hur skall vi mäta den lilla skolan värde. Forskningsrapport för tankesmedjan Lokus 1/2007.
 • Mansikka, J.-E. & Uljens, M (2007) J. A. Hollo – suomalaisen fenomenologisen ja hermeneuttisen kasvatustieteen edelläkävijä. Tähtinen J. & Skinnari S. (2007) Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. (ss.429-452) Suomen kasvatustieteellinen seura. Turku.

2006

 • Chang, C. (2006) The History of Education Reform and Education System in Finland.  Taiwan: Bulletin of National Institute of Educational Resources and Research (32): 201-216.
 • Holm, G. (2006). Evaluation in the Nordic Countries, in Journal of Multi Disciplinary Evaluation, vol. 3, no 4, http://survey.ate.wmich.edu/jmde/index.php/jmde_1 .
 • Holm, G. (2006). The importance of social class within life-long multicultural education. Proceedings of the International Conference on Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development, Saint Petersburg, Russia.
 • Holm, G. & Cobern, W. (2006). Urban Girls' Need to Be Heard. In B. J. McMahon & D. E. Armstrong (Eds.), Inclusion in Urban Educational Environments: Addressing Issues of Diversity, Equity, and Social Justice (pp. 175-187). JAI Press. **
 • Holm, G., Daspit, T. &  Kelaher Young, A. (2006). The Sky is Always Falling:[Un]Changing Views on Youth in the U.S. In C. Leccardi & E. Ruspini, (Eds.), A New Youth? Young People, Generations, and Family Life (pp. 85-102). Hampshire, UK: Ashgate.
 • Londen, M. (2006) Mötet mellan det döva barnet och det hörande samhället. Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. K. Hoyer, M. Londen & J-O Östman (red.). TS2 Nordica Helsingiensia, 6. Helsingfors: Universitetstryckeriet.
 • Mansikka, J.-E.(2006) Goethe och vetenskapen – en fenomenologi före fenomenologin? s. 88-100 i Ariadne Annual 2006. Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap. Oslo.
 • Mansikka, J.-E. (2006) “Alussa oli teko”. Goethen ja Wittgensteinin sukulaisuus tietoteoreettisissa kysymyksissä, s. 200-209 teoksessa Sinevaara-Niskanen, H. & Rajala, R. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3. Rovaniemi 2006.

2005

 • Helve, H., & Holm, G., (Eds.) (2005). Contemporary Youth Research: Local Expressions and Global Connections. Hampshire, UK: Ashgate. (380 pp.)
 • Holm, G. (2005). Multicultural and Global Teacher Education: A Choice or a Necessity? In T. Koshmanova (Ed.), Pedagogy for Democratic Citizenship (pp. 13-27).L’viv, Ukraine: Ivan Franko National University of L’viv Publishing House.
 • Holm, G. (2005). Academic Service-Learning: A Path to Civic Engagement. In T. Koshmanova (Ed.), Pedagogy for Democratic Citizenship (pp. 174-190). L’viv, Ukraine: Ivan Franko National University of L’viv Publishing House.  
 • Holm, G. (2005).Multicultural education as life-long learning for educators. In N. A. Lobanov (ed.) Community Education (pp. 245-256). St. Petersburgh: UNESCO International Center of Learning Systems.
 • Holm, G. & Farber, P. (2005). Cultural Competence: College Students Learn Through Academic Service-Learning. In H. Helve & G. Holm (Eds.), Contemporary Youth Research: Local Expressions and Global Connections (pp. 121-132). Hampshire, UK: Ashgate. **
 • Londen, M. (2005). Hör man inte så hör man inte. Om att välja modersmål för sitt barn. FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk. TS1, Nordica Helsingiensia, 4. Helsingfors: Universitetstryckeriet.
 • Londen, M. (2005) Se hela barnet: bemötandet på rådgivningen av barn med en hörselskada. Vi hörs. Förbundet Finlands svenska hörselskadade.

Presentationer

2009

 • Chang, C. & Holm, G.  (June, 2009) Taiwanese women raising Taiwanese-Finnish children in Finland. The 5th International Conference on Women, Displacement, and Cultural identity, Seoul, Korea.
 • Marja-Liisa Hassi, Aino Hannula and Laia Saló i Nevado. (November, 2008) Encountering Adults’ Difficulties in Mathematics: The Case of Finnish Adult Education. AAACE 2008 Conference (American Association for Adult and Continuing Education) in Denver, USA, 11-14 November 2008.
 • Holm, G. (April, 2009). The Swedish-speaking school in Finland: A multicultural school? Finlandssvensk utbildningskonferens. Svenska Finlands Folkting, Helsinki.
 • Holm, G. & Zilliacus, H. (March, 2009). Multicultural Education and Intercultural Education: What’s the Difference?  Nordic Educational Research Association, Trondheim, Norway.
 • Londen, M. & Holm, G. (May, 2009). Mångkulturell utbildning i Finland – för vem?  Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.
 • Mansikka, J.-E. (May 2009) Hannah Arendt on judgement and imagination. Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.
 • Mansikka, J.-E. (January, 2009) Pedagogik som kritik. Keynote under Waldorflärarmötet 2009, Järna, Sverige.
 • Mansikka, J.-E. (March 2009) Hannah Arendt and the capacity of willing. Nordic Educational Research Association, Trondheim, Norway.
 • Mansikka, J.-E. & Holm, G. (May, 2009). Minoritetselever i språkliga minoritetsskolor – lärarattityder om mångkulturell undervisning i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen. Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.
 • Mansikka, J.-E. & Holm, G (March 2009) Language minority teachers’ understanding of multicultural education. Nordic Educational Research Association, Trondheim, Norway.
 • Saló i Nevado, L.,  Hassi, M-L. & Hannula, A. (July, 2009), The State of Art and Adult Students' Difficulties in Various Educational Contexts in Finland: The Case of Mathematics Education. Learning 2009, Barcelona, Spain.
 • Zilliacus, H. & Holm, G. (May, 2009). Mångkulturell utbildning och interkulturell utbildning: Vilken är skillnaden? Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.

2008

 •  Mansikka, J.-E. & Holm, G. (November, 2008). Vähemmistönä vähemmistössä.  Ovatko suomenruotsalaiset koulut monikulttuurisia? Finnish Educational Research Association, Turku, Finland.
 • Mansikka, J.-E. & Holm, G. (October, 2008). Teaching minority students in minority schools: Teachers’ conceptions of multicultural education in Swedish-speaking schools in Finland. ETMU, Helsinki.
 • Chang, C., & Holm, G. (September 2008). Taiwanese women in Finland: mothering Taiwanese/Finnish children.  The 4th Congress of the European Society on Family Relations, Jyväskylä, Finland.
 • Chang, C. (2008) Taiwanese Women in Finland: Collecting the devalued cultural capital.   The Kaleidoscope 2008 conference.  Faculty of Education, University of Cambridge, UK, 6 June 2008.
 • Chang, C. (2008) Intermarried Taiwanese Women in Finland: The myths of higher education, Language Proficiency and Having a Finnish Spouse. The Post Graduate Seminar, Department of Education, Helsinki, Finland, 14 February 2008.
 • Holm, G. & Londen, M. (September 2008). Multicultural Education in Finland: What does it mean? European Educational Research Association, Gothenburg, Sweden.
 • Veintie, T., & Holm, G. (2008). "Knowledge and Learning According to Amazonian Indigenous Teacher Education Students: A Photographic Essay. European Educational Research Association, Gothenburg.
 • Holm, G. & Londen, M. (March 2008).  Finland and multicultural education. Nordic Educational Research Association, Copenhagen.
 • Chang, C., & Holm, G. (March, 2008). Taiwanese Women in Finland: The Unfulfilled Promise of Higher Education. Nordic Educational Research Association, Copenhagen.
 • Holm, G. (March, 2008). Photography as data collection method: A visual self-study. American Educational Research Association, New York.
 • Holm, G. (March, 2008). Education for All – Including Child Labourers. Comparative and International Education Society, New York,
 • Holm, G. (October, 2008) A response a James Paul Gee. Svenska kulturfondens Studia Generalia, Vasa.
 • Holm, G. (May, 2008).  Keynote. Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.
 • Londen, M. (March, 2008). Language Minority Students, active citizenship and well-being. The case of Swedish-speaking students in Finland. NERA Congress. Copenhagen, Denmark.
 • Londen, M. (September, 2008) Education for Children with a Spoken Language as a Second Language. ECER 2008. Gothenburg, Sweden
 • Mansikka, J.-E. (December, 2008) Klassinen sivistyskäsitys ja kriittinen pedagogiikka. Snellman-korkeakoulun syvistyssymposium.
 • Mansikka, J.-E. (October, 2008) Om mångkulturell pedagogik och lärarattityder. Föredrag vid Luckan i samband med projektet Bridge. Helsingfors
 • Mansikka, J.-E. (September 2008). Måste vi marchera i takt? Om tid och tidsanvändning. Fortbildningsdag för lärare i Östra Nyland. Utbildningsringen i Östra Nyland
 • Mansikka, J.-E. (Januari, 2008) Steinerkasvatus - romantiikkaa/kriittisyyttä? Valtakunnalliset stainerkasvatuksen päivät. Vanha ylioppilastalo.
 • Mansikka, J.-E. (January, 2008) Waldorfpedagogik – frihet eller indoktrinering? Ekenäs bibliotek.

2007

 • Chang, C. (2007) Intermarried Taiwanese Women in Finland: Language, education and work. The Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration ( ETMU) conference, Turku., Finland, 26-27 October 2007.
 • Chang, C. (2007) PhD Research Plan: Immigration experiences of intermarried Taiwanese Women in Finland. The opening seminar of the Finnish Graduate School in Education and Learning FiGSEL, Turku, Finland, 14-15 March 2007.
 • Holm, G. (December, 2007). Multicultural education in higher education: The othering of oneself and meeting the other in non-threatening ways. University of Helsinki. Siltamat
 • Holm, G. (November, 2007). Popular culture: Good or bad? In-service training for teachers organized by the City of Espoo.
 • Holm, G. (September, 2007). Photography as an ethnographic research method. European Educational Research Association, Belgium.
 • Holm, G. (May 2007). Photography as a research method. Education, Culture, and Society Annual Seminar. University of Helsinki. Helsinki.
 • Holm, G. (March, 2007) Life-long multicultural education for teachers. Nordic Educational Research Association, Åbo
 • Holm, G. (February, 2007). Response to ’Perspektiv på undersökningen ‘Klimat och resultat I den Finlandssvenska grundskolan- en fördjupad analys av PISA 2003’. Svenska Kulturfonden seminar. Helsinki.
 • Holm, G. (January, 2007). Multicultural education and research. University of Helsinki seminar for high school guidance counsellors. Helsinki.
 • Holm, G. (January, 2007). Child labour, education and our global responsibility. University of Helsinki seminar on current research. Helsinki.
 • Donald E. Knight,D. E., Holm, G., & Duncan, L. E. (August 2007).  African American male college students’ experiences being reared in single-parent homes. American Psychological Association, San Francisco.
 • Londen, M. (2007). Finlandssvenska barns och ungdomars tankar om svenskan i Finland. NORDAND 8 - Åttonde konferensen om Nordens språk som andra språk. Helsingfors
 • Londen, M. (2007). Teckenspråkigas språkliga och kulturella identitet. Poster-presentation. NORDAND 8 - Åttonde konferensen om Nordens språk som andra språk. Helsingfors
 • Londen, M.(2007). Talande tecken och gester. Nordicas teckenspråksdag. Institutionen för Nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.
 • Mansikka, J.-E. (May, 2007) Presentation av rapport om ungdomsverksamheten i Helsingfors-regionen. Luckan i samarbete med Helsingfors stads ungdomscentral.
 • Mansikka, J.-E. (April, 2007) Om byskolan som pedagogisk institution. Presentation i Vasa, Loftet. Svenska folkskolans vänner.
 • Mansikka, J.-E. (February, 2007) Genomgår människans en individuation? Schillers och Nietzsches syn på principium individuationis. Aikusikasvatuksen tutkijatapaaminen. Hämeenlinna. Tampereen yliopisto.

2006

 • Wiley, A., Holm, G., & Higdon, S. (November, 2006).Quieting the Riot:  The No Child Left Behind Legislation and Assessment of the Marginalized Children of Benton Harbor. Paper to be presented at the annual meeting of the American Educational Studies Association, Spokane, WA, U.S.A
 • G. Holm (November, 2006). Academic Service-Learning: A multicultural challenge for university students. Inauguration lecture, University of Helsinki. Helsinki.
 • G. Holm (November 2006). Multicultural education; For me or for others? In-service training for teachers arranged by the National Board of Education. Esbo, Finland
 • G. Holm (October, 2006). Studying the Intersections of Gender, Race, Social Class, and Religion. Conference opening speech. Naistutkimus Suomessa. Helsinki.
 • M. Scriven & G. Holm (October 2006). Workshop on Hard Core Qualitative Methods. American Evaluation Association Annual Meeting, Portland, OR.
 • Holm, G. (October, 2006). Opening the borders for educational mobility: The role of teachers ETMU, Tampere, Finland.
 • Hong, H.-H., Schwartz, R., & Holm, G. (August 2006). Korean Elementary Pre-service Teachers’ Views of Nature of Science. Korean Association for Research in Science Education. South Korea.
 • Holm, G. , Huang, F, & Cui, H. (June 2006). Being a doctoral student: A visual self-study. Ethnographic and Qualitative Research in Education, Cedarville, OH.
 • Holm, G. (June 2006). The importance of social class within life-long multicultural education. International Conference on Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development, Saint Petersburg, Russia.
 • Londen, M. (2006). Linguistic and Cultural Identity as a Basis for Active Citizenship in Minority Children. ECER. Geneva, Switzerland.
 • Mansikka, J.-E. (August, 2006) Det finns inga fakta, bara tolkningar. Nietzsche och pedagogiken. Pedagogiska institutionens 50 år. Helsingfors universitet.

2005

 • Abbott, J. , & Holm, G. (November 2005) Special Education and Habitus: The Reproduction of a Structure of Difference. American Educational Studies Association, Charlotte, NC.
 • Cai, X, Holm, G., & Cobern B. (October, 2005). What to observe and analyze in a multicultural context? Evaluation if  teacher-student relationships from a multicultural perspective. American Evaluation Association, Charlotte, NC.
 • Holm, G., & Young, A. (2005). The sky is always falling: [Un]Changing views on youth in the U.S.. British Sociological Association
 • Holm, G., Higdon, S., Caldwell, A. & Usmanova, Z. (June, 2005) Children’s rights and child labor in Mexico, Guatemala and Tajikistan. Childhoods Conference, Oslo, Norway.
 • Koshmanova, T., & Holm, G. (June, 2005). Post-Soviet Reconstruction: Teacher Education for Social Cohesion. Sustained Peace Education Conference, Jerusalem, Israel.
 • Holm, G., & Cobern, B. (April 2005). Empowering Urban Girls through Education: The Problem of Voice. American Educational Research Association, Montreal, Canada.
 • Holm, G.,  (February, 2005).  “Ethnic Minority Youth in a World of Hostile Public Institutions.” Keynote address at “Youth: An Uncertain Future” – international conference organized by ISA-RC 34 Sociology of Youth and the University of Salerno, Italy.
 • Londen, M. (2005). Skola, språk och kulturtillhörighet för barn med en hörselskada. Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté. Oslo, Norge.
 • Londen,M. (2005). The Awareness of active citizenship and democracy in minority children. Interlearn – Multidisciplinary Approaches to Learning. Helsinki, Finland.
 • Londen, M. (2005).Alla barn behöver en språklig och kulturell identitet. Nordicas andra teckenspråksdagar. Nordica, Helsingfors universitet, Finland.
 • Mansikka, J.-E. (November, 2005) Romantiikan luonnonfilosofia ja kasvatusajattelu. Kasvatustieteen päivät. Joensuun yliopisto.
 • Mansikka, J.-E. (March, 2005) Waldorf-education and the scientific tradition. Nordic Educational Research Association, Oslo, Norway.
 • Mansikka, J.-E. (January, 2005) Det långsamma lärandet. Föredrag vid Borgå medborgarinstitut. Borgå stad.